Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Apr 21, 2018 in १ योहान  | 0 comments

धडा १    पाहणे आणि विश्वास ठेवणे   योहान १:१                      – स्टीफन विल्यम्स

धडा १    पाहणे आणि विश्वास ठेवणे   योहान १:१   – स्टीफन विल्यम्स

  आपण देवाविषयी का शंका घेतो? (चर्चा करा) ▫   पाप, औदासीन्य, सहभागितेचा अभाव (इब्री ३:१२-१४). ▫   देवाच्या वचनाशी निगडित न राहणे. ▫   बायबलमधील संदर्भ न घेता अगदी...

Read More

Posted by on Apr 14, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

योहानाचे  १ ले पत्र : प्रस्तावना

योहानाचे  १ ले पत्र : प्रस्तावना

योहानाने लिहिलेल्या तीन पत्रांतील हे सर्वांत मोठे पत्र. मंडळी, स्थळ किंवा व्यक्तीचा नाम उल्लेख नसल्याने या पत्राला सर्वसाधारण पत्र म्हणतात. त्याला प्रस्तावना, अभिवादन...

Read More