Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Apr 1, 2018 in जीवन प्रकाश | 0 comments

पवित्र स्थानातील पडदा

पवित्र स्थानातील पडदा

तेव्हा पहा पवित्र स्थानातील पडदा वरपासून खालपर्यंत फाटून दुभागला. मत्तय २७:५१. इतका जाड व मजबूत पडदा फाटून दुभागणे हा काही हलकाफुलका चमत्कार नाही; तसेच तो फक्त...

Read More