Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Most recent articles

ख्रिस्तजन्मदिनाच्या वेळी तुम्हाला काय ठाऊक असावे असे दु:खी लोकांना वाटते?

Posted by on Dec 13, 2017 in जीवन प्रकाश | 0 comments

लेखक: नॅन्सी गर्थी “नाताळ सुखाचा जावो, नव्या वर्षाच्या शुभेच्छा” जसजसे वर्ष संपू लागते तसे जेथे तुम्ही वळता...

आमच्या अशक्तपणात आमच्यामध्ये कार्य करण्यास देवाला आवडते

Posted by on May 1, 2017 in जीवन प्रकाश | 0 comments

ट्रेवीस मायर्स गेल्या मार्चमध्ये माझ्यावरचा कॅन्सरचा उपचार संपला तरीही मला खूपच अशक्त वाटत होते. पूर्ण वेळ...