Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on Aug 21, 2018 in जीवन प्रकाश | 0 comments

समाधानकारक सांत्वनदाते कसे व्हाल?                              जॉन ब्लूम

समाधानकारक सांत्वनदाते कसे व्हाल? जॉन ब्लूम

जे दु:खात असतात ते दु:खद गोष्टी बोलत असतात. भारी दु:ख – मग ते मानसिक असो व शारीरिक, तो कधीच समतोल साधू शकणारा अनुभव नसतो. तो सर्व जीवनावर वर्चस्व करणारा अनुभव...

Read More

Posted by on Aug 19, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा १८.                        १ योहान ३:१६- १८               स्टीफन विल्यम्स

धडा १८.  १ योहान ३:१६- १८ स्टीफन विल्यम्स

ख्रिस्ताचे प्रीतीचे उदाहरण प्रेमावर रचलेल्या कविता व गाण्यांविषयी तुम्हाला काय वाटते? त्यातून काय साध्य होते असे तुम्हाला वाटते? त्यांना त्यांचे एक स्वतंत्र स्थान आहे...

Read More

Posted by on Aug 14, 2018 in जीवन प्रकाश | 0 comments

अजून अधिक साध्य करता आले असते अशी इच्छा तुम्ही करता का?              वनिथा रिस्नर

अजून अधिक साध्य करता आले असते अशी इच्छा तुम्ही करता का? वनिथा रिस्नर

बाप्तिस्मा करणाऱ्या योहानाची सुरुवात महान अभिवचनाद्वारे झाली. एका देवदुताने केलेली घोषणा. देवाकडून झालेले पाचारण. एक भरभराटीचे सेवाकार्य. तरीही त्याच्या जीवनाचा शेवट...

Read More

Posted by on Aug 12, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा १७.                         १ योहान ३: ११- १५               स्टीफन विल्यम्स

धडा १७.     १ योहान ३: ११- १५ स्टीफन विल्यम्स

  प्रीती की द्वेष; काईन की खिस्त काही वेळा एखादी व्यक्ती कशाचे तरी  चिन्ह बनते. उदाहरणार्थ, अहिंसा म्हटले की गांधीजींचे नाव समोर येते. किंवा समाजसेवा  म्हटले  की मदर...

Read More

Posted by on Aug 7, 2018 in जीवन प्रकाश | 0 comments

तुमच्या मुलांना देवावर प्रेम करणे सोपे करा                        लेखक: रे ओर्टलंड

तुमच्या मुलांना देवावर प्रेम करणे सोपे करा लेखक: रे ओर्टलंड

पालकांसाठी सर्वात अधिक वापरले जात असलेले नीतिसूत्रामधले वचन म्हणजे “मुलाने ज्या मार्गात चालावे त्यात त्याला लाव  म्हणजे तो वृद्ध झाल्यावरही त्यापासून वळून जाणार नाही”...

Read More

Posted by on Aug 5, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा १६.                       १ योहान ३:७-१०                  स्टीफन विल्यम्स

धडा १६. १ योहान ३:७-१० स्टीफन विल्यम्स

  तुमचे बाबा कोण आहेत? ज्यांची नावे व्यवसायावरून आहेत असे काही लोक तुम्हाला माहीत आहेत का? उदाहरणार्थ, “दारूवाला” • तुम्ही असा कधी विचार केला का की आज अशी...

Read More
Page 1 of 1712345...10...Last »