Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on जून 21, 2022 in जीवन प्रकाश | 0 comments

काहीही न करण्याचे पाप

काहीही न करण्याचे पाप

ग्रेग मोर्स या जगात माझ्या जीवनावर प्रेम करण्याचा मोह मी बहुधा ओळखूही शकत नाही. मग त्यासाठी प्रतिकार करण्याचे बाजूलाच. त्यामुळे चांगले न करण्याचे पाप माझ्याकडून घडते....

Read More

Posted by on जून 14, 2022 in जीवन प्रकाश | 0 comments

सध्या ख्रिस्त राष्ट्रांवर राज्य करतो का?

सध्या ख्रिस्त राष्ट्रांवर राज्य करतो का?

जॉन पायपर फर्नांडिसचा प्रश्न: एक दिवस ख्रिस्त या पृथ्वीवर येईल आणि राष्ट्रांवर राज्य करील हे आपल्याला ठाऊक आहे. जेव्हा तो त्याच्या पांढऱ्या घोड्यावर स्वार होऊन येईल,...

Read More

Posted by on जून 7, 2022 in जीवन प्रकाश | 0 comments

जर मरणे हे मला लाभ आहे तर बरे होण्यासाठी प्रार्थना करावी का?

जर मरणे हे मला लाभ आहे तर बरे होण्यासाठी प्रार्थना करावी का?

ट्रेवीस मायर्स गेल्या वर्षी मला एक हॉजकिन्स लिम्फोमा नावाचा रक्ताचा कॅन्सर झाल्याचे निदान करण्यात आले. यामध्ये रसग्रंथीचा कॅन्सरच्या गाठींमध्ये बदल होतो. तसे अनेक...

Read More

Posted by on मई 24, 2022 in जीवन प्रकाश | 0 comments

वचनांचे पाठांतर जीवनाला वास्तवता आणते

वचनांचे पाठांतर जीवनाला वास्तवता आणते

जॉन ब्लूम अनेक ख्रिस्ती लोकांसाठी शास्त्रवचनांचे पाठांतर म्हणजे वचनांची केवळ घोकंपट्टी करणे आहे. यामागे त्यांचे अपयश (अनेकदा प्रयत्न करून  वाया गेलेले प्रयत्न) ,...

Read More

Posted by on मई 17, 2022 in जीवन प्रकाश | 0 comments

मी असले कृत्य करणार नाही

मी असले कृत्य करणार नाही

मार्शल सीगल लैंगिक वासनांशी युद्ध हे इंटरनेटवरची विधाने वाचून किंवा एखाद्या मित्राशी जबाबदार राहून जिंकले जात नाही. तर आत्म्याद्वारे होणाऱ्या जाणीवेने निर्माण होणाऱ्या...

Read More

Posted by on मई 10, 2022 in जीवन प्रकाश | 0 comments

व्याधींमध्येही भीतीमुक्त

व्याधींमध्येही भीतीमुक्त

कॅथरीन बटलर एक वर्षापूर्वी मी आणि माझ्या मुलांनी आमच्या एका मित्राला दवाखान्यात भेट दिली. त्याला एम्फिसिमाचा (फुप्फुसाचा एक आजार) पुन्हा एक अटक आला होता. हे त्याचे...

Read More