जुलाई 25, 2024
Expand search form
मराठीमराठीEnglishEnglish

स्थानिक मंडळ्यांसाठी प्रशिक्षण

विश्वासी ख्रिस्ती उत्क्रांतीवादावर विश्वास ठेवू शकतात का?

ग्रेग अॅलीसन उत्क्रांतिवाद हा शब्द आपल्या सर्वांच्या परिचयाचा आहे. मी कॉलेजमध्ये असताना सायन्स शाखा निवडली होती व मी अभ्यास करत असलेला प्रत्येक विषय – बायॉलजी, बॉटनी, इकॉलजी, मायक्रोबायॉलजी – हे सर्व विषय उत्क्रांतीवादाच्या दृष्टिकोनातून शिकवले […]

Read More

रोगी असणे निरोगी असण्यापेक्षा चांगले असू शकेल का?

वनिथा रिस्नर आजार आणि दु:खसहन निरोगी आणि समृद्ध असण्यापेक्षा चांगले असू शकेल का?  या जगात जेथे दु:ख टाळण्यासाठीच जीवन जगले जाते तेथे हा प्रश्न हास्यास्पद वाटू शकतो. केवळ विलासात राहणारे नव्हे तर धार्मिक लोक सुद्धा […]

Read More

प्रत्येक आरोपाविरुद्ध

स्कॉट हबर्ड “देवाच्या निवडलेल्या लोकांवर दोषारोप कोण ठेवील? देवच नीतिमान ठरवणारा आहे. तर दंडाज्ञा करणारा कोण? जो मेला इतकेच नाही, तर मेलेल्यांतून उठला आहे, जो देवाच्या उजवीकडे आहे आणि जो आपल्यासाठी मध्यस्थीही करत आहे तो […]

Read More

सात वचनांमध्ये विवाहाची कहाणी

डेविड मॅथीस नुकताच मी एका प्रगल्भ जोडीचा विवाह लावला. वधू आणि वर दोघांनीही तिशी ओलांडली होती. ते दोघेही विश्वासात आणि जीवनात स्थिर होते आणि आपण कशावर उभे आहोत ते त्यांना माहीत होते – देवाच्या वचनावर. […]

Read More

धर्मजागृती आणि तिचा आघात व आशियात सुवार्तेचे सामर्थ्य

क्रिस विल्यम्स लेखांक ३(ऑक्टोबर २०१७ मध्ये व्हिटेनबर्ग येथे  ५०० व्या धर्मजागृतीच्या स्मृतीदिनाच्या परिषदेत हा निबंध सादर केला गेला.) प्रस्तावना देवाच्या सामर्थ्यशाली वचनाचा पुन्हा शोध घेतल्यामुळे धर्मजागृती होऊ शकते व होऊ शकेल. मध्ययुगीन काळाच्या गडद अंधारात […]

Read More

तुम्हाला निर्माण केल्याचा देवाला पस्तावा होतो का?

जॉन पायपर चॅड चा प्रश्न पास्टर जॉन, मी नुकतेच उत्पत्ती ६:६ वाचले. तेथे लिहिले आहे “म्हणून मानव पृथ्वीवर उत्पन्न केल्याचा परमेश्वराला अनुताप झाला आणि त्याच्या चित्ताला खेद झाला.” मला सतावणारा प्रश्न आहे मला निर्माण केल्याचा […]

Read More

अपयशाला तोंड देतानालेखिका

 वनिथा रेंडल अपयशावर मी खूप विचार केला, विशेषकरून पुनरुत्थानानंतरच्या काही आठवड्यात. येशू जेव्हा वधस्तंभाकडे धैर्याने व सामर्थ्याने सामोरा गेला तेव्हा त्याच्या भोवतालची माणसे लज्जा आणि खेदाने व्यापून विरघळल्यासारखी झाली होती. जेव्हा मी माझ्या जीवनाकडे पाहते […]

Read More

तुमच्या गर्वाबरोबर वाद करा

स्कॉट हबर्ड वेडेपणा असलेल्या व्यक्ती बरोबर राहताना कसे वाटते याची कल्पना तुम्हाला असेल. “मनुष्य संतानाचे  ह्रदय हे  दुष्टतेने भरलेले असते आणि ते जिवंत असतात तोवर त्यांच्या ह्रदयात वेडेपण असते” (उपदेशक ९:३ पं. र. भा.). जर […]

Read More

मार्टिन लूथर (१४८३ -१५४६)

संकलन – लीना विल्यम्स धर्मजागृती – लेखांक २ बालपण जर्मनीतील इसलबेन येथे हान्स व मार्गारेटा यांना मार्टिन हे पुत्ररत्न लाभले. मार्टिनचे  वडील हे एक श्रीमंत व्यावसायिक होते. लूथर लहान असतानाच हे दहा जणांचे कुटुंब मॅन्सफेल्ड […]

Read More

देव तुम्हाला तुमच्या सवयीमध्ये  राखील

डेव्हिड मथीस पुढच्या दहा वर्षात तुम्ही प्रभूला धरून असणार याबद्दल तुमची किती खात्री आहे? अखेरीस निश्चितपणे विश्वासात  टिकून राहण्यासाठी देवच आपली आशा आहे. तोच आपल्याला राखतो(१ थेस्स.५:२३-२४; यहूदा २४). तरीही ख्रिस्ती चिकाटी ही निष्क्रीय नसते. […]

Read More