Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Feb 11, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

देवाने तुम्हाला आठवणी दिल्या आहेत                        कॅथरीन बटलर

देवाने तुम्हाला आठवणी दिल्या आहेत कॅथरीन बटलर

जी ठिकाणे आपल्याला विसरून जातात आणि ज्या क्षणांची इतर कोणी फिकीर करत नाही त्यांच्याशी आठवणी आपल्याला बांधून ठेवतात. नुकतेच मी आमच्या शाळेचे मासिक वाचत असताना असेच विचार...

Read More

Posted by on Feb 4, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

तुमची लाडकी पापे ठार करा – त्यांनी तुम्हाला ठार करण्यापूर्वी            ग्रेग मोर्स

तुमची लाडकी पापे ठार करा – त्यांनी तुम्हाला ठार करण्यापूर्वी ग्रेग मोर्स

“एक्स्क्यूज मी, आता जे तुम्ही म्हणालात ते परत सांगता का?” माझी खात्री होती की मी ऐकले ते चुकीचे होते. “…” “ म्हणजे तुम्हाला म्हणायचंय की जर लैंगिक पापाशी तुम्ही...

Read More

Posted by on Jan 28, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

उगम शोधताना                       लेखक : नील अॅन्डरसन व हयात मूर

उगम शोधताना लेखक : नील अॅन्डरसन व हयात मूर

एका नव्या भाषेत बायबलचे भाषांतर करताना अचूक शब्द व त्या लोकगटाला समजेल अशा अर्थाचा मेळ घालताना देवाचा अद्भुत हात कसा चालवतो याचे प्रत्यक्ष वर्णन करणारी सत्यकथा. अनुवाद...

Read More

Posted by on Jan 21, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

प्रभू चांगला शेवट करण्यासाठी माझी तयारी कर                    जॉन ब्लूम

प्रभू चांगला शेवट करण्यासाठी माझी तयारी कर जॉन ब्लूम

“सर्वांचा काही उचित काळ म्हणून असतो; भूतलावरील प्रत्येक कार्याला समय असतो; जन्मसमय व मृत्युसमय; रोपण्याचा समय व रोपलेले उपटण्याचा समय असतो…शोधण्याचा समय व...

Read More

Posted by on Jan 14, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

स्वत:ची सुधारणूक किती ख्रिस्ती आहे?                       मार्शल सीगल

स्वत:ची सुधारणूक किती ख्रिस्ती आहे? मार्शल सीगल

आपले नव्या वर्षाचे कितीतरी निर्णय सपशेल पडतात कारण ते येशूच्या नावामध्ये केलेले नसतात. आपण ते आपल्याच नावामध्ये करतो – आपल्याच सामर्थ्याने, आपल्या अटींवर, आपल्या...

Read More

Posted by on Jan 7, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

२०२० मध्ये कुठे चालता याकडे लक्ष द्या                    स्कॉट हबर्ड

२०२० मध्ये कुठे चालता याकडे लक्ष द्या स्कॉट हबर्ड

ख्रिस्ती जीवन हे जोराने धावण्याची छोटी शर्यत नाही. तो दहा कोटी पावलांचा प्रवास आहे. पापाच्या ओझ्यापासून दूर होत येशूच्या मागे जीवनाच्या मार्गात जात असताना  दिवसांमागून...

Read More