Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Most recent articles

अजून अधिक साध्य करता आले असते अशी इच्छा तुम्ही करता का?

Posted by on नवम्बर 8, 2022 in जीवन प्रकाश | 0 comments

वनिथा रिस्नर बाप्तिस्मा करणाऱ्या योहानाची सुरुवात महान अभिवचनाद्वारे झाली. एका देवदुताने केलेली घोषणा....

प्रार्थनांची उत्तरे माझ्या चांगुलपणावर अवलंबून असतात का?

Posted by on अक्टूबर 18, 2022 in जीवन प्रकाश | 0 comments

जॉन पायपर आजच्या या विषयावर बायबल अगदी स्पष्ट सांगते. ते म्हणते: आपल्या प्रार्थनांचे उत्तर मिळावे म्हणून आपण...