Pages Menu
Categories Menu

Most recent articles

जर तुम्ही पकडले गेलात तर तुम्ही पश्चात्ताप करू शकाल का?

Posted by on Oct 13, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

चॅड अॅश्बी गेल्या काही वर्षांमध्ये काही प्रसिध्द ख्रिस्ती लोक त्यांना सेवेसाठी नालायक ठरवणाऱ्या पापात...