Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on जनवरी 13, 2016 in जीवन प्रकाश | 0 comments

लेखांक ३: माझ्या प्रिय पत्नीच्या देवाघरी जाण्यामुळे माझ्या जीवनामध्ये  आलेला अर्थ

लेखांक ३: माझ्या प्रिय पत्नीच्या देवाघरी जाण्यामुळे माझ्या जीवनामध्ये आलेला अर्थ

(देवाला जीवनामध्ये केंद्रस्थान देऊन, त्याच्या वचनाच्या मार्गदर्शनाखाली व सांत्वनाद्वारे मृत्यूला समोरे जाणारी जीवनकथा ) “हे आमच्या स्वर्गातील पित्या,तुझे नाव...

Read More

Posted by on जनवरी 13, 2016 in जीवन प्रकाश | 0 comments

“मी तुम्हांला शांती देऊन ठेवतो”

“मी तुम्हांला शांती देऊन ठेवतो”

मी तुम्हांला शांती देऊन ठेवतो; मी आपली शांती तुम्हांला देतो; जसे जग देते तसे मी तुम्हांला देत नाही. तुमचे अंत:करण अस्वस्थ अथवा भयभीत होऊ...

Read More

Posted by on जनवरी 13, 2016 in जीवन प्रकाश | 0 comments

कृपेद्वारे घडवले जाणे

कृपेद्वारे घडवले जाणे

लेखक: अॅलेस्टर बेग (रोम १२: ९ –१६ही वचने बायबलमधून वाचावी) जी मंडळी देवाच्या कृपेने आकार धारण करते ती कशी  दिसते? पौल रोम.१२ मध्ये १५ व १६व्या वचनात याचे उत्तर देत आहे....

Read More

Posted by on जनवरी 13, 2016 in जीवन प्रकाश | 0 comments

“जो माझ्यावर विश्वास ठेवतो…”

“जो माझ्यावर विश्वास ठेवतो…”

“जो माझ्यावर विश्वास ठेवतो त्याच्यातून शास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे जिवंत पाण्याच्या नद्या वाहतील.” योहान ७:३८. येशूने असे म्हटले नाही की,जोमाझ्यावर विश्वास ठेवतो त्याला...

Read More

Posted by on जनवरी 12, 2016 in जीवन प्रकाश | 0 comments

संपादकीय

संपादकीय

ख्रिश्चन जीवन प्रकाश वाचण्यामध्ये तुम्हाला आनंद लाभत आहे अशी माझी खात्री आहे. हा अंकही नेहमीप्रमाणेच विविध प्रकारचे लेख, वृत्त, मुलांचे पान अशा सदरांनी युक्त असून या...

Read More