Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on अप्रैल 13, 2016 in जीवन प्रकाश | 0 comments

येशूवर आणि त्याने वधस्तंभावर यावर विचार

येशूवर आणि त्याने वधस्तंभावर यावर विचार

येशूवर आणि त्याने वधस्तंभावर यावर तुम्ही विचार करत असताना खाली दिलेले काही विचार तुम्हाला आणखी मदत करतील. पाप म्हणजे फक्त वाईट गोष्टी करणे एवढेच नाही. तर “चांगल्या”...

Read More

Posted by on अप्रैल 13, 2016 in जीवन प्रकाश | 0 comments

उत्तेजनाचे कृपादान

उत्तेजनाचे कृपादान

लेखक: जेम्स फॅरीस मंडळीमध्ये असे काही लोक असतात की त्यांना वाटते त्यांना लोकांनानिराश करण्याचे  आध्यात्मिकदान मिळाले आहे . एवढेच काम ते करत असतात-इतरांना निराश करणे....

Read More

Posted by on अप्रैल 13, 2016 in जीवन प्रकाश | 0 comments

स्वर्गाची उत्कट इच्छा

स्वर्गाची उत्कट इच्छा

  “माझ्या उत्सुक अपेक्षेप्रमाणे व आशेप्रमाणे माझी निराशा होणार नाही कारण नेहमीप्रमाणे पूर्ण धैर्याने आताही माझ्या जगण्याने किंवा मरण्याने ख्रिस्ताचा माझ्या...

Read More

Posted by on अप्रैल 13, 2016 in जीवन प्रकाश | 0 comments

असमाधान

असमाधान

लेखक: अॅबीगेल ससाणे समाधानी नसणे किंवाअतृप्त असणे या समस्येशी आपल्या सर्वांचाच झगडा चालू असतो. ही समस्या कदाचित आपल्या जीवनातील लोकासंबधीअसेल, आरामदायी जीवनशैलीचा अभाव...

Read More