Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Jun 13, 2016 in जीवन प्रकाश | 0 comments

यावर विचार करा

यावर विचार करा

रोम ५:८ “परंतु देव आपल्या स्वप्रेमाचे प्रमाण हे देतो की आपण पापी असता ख्रिस्त आपल्यासाठी मरण पावला.” या वचनातून तीन मुद्दे पुढे येतात. पहिला- देवाने त्याचे स्वत:चे...

Read More

Posted by on Jun 13, 2016 in जीवन प्रकाश | 0 comments

स्वर्गाची उत्कट इच्छा

स्वर्गाची उत्कट इच्छा

  (iii) आम्ही ‘अनंतकाळात’ आहे त्याच अवस्थेत जाऊ.त्यात कोणताही बदल होणे शक्य नाही! देवाच्या दृष्टीने’नीतीमान असणारे सर्वजण (ख्रिस्तामधील प्रत्येक...

Read More

Posted by on Jun 13, 2016 in जीवन प्रकाश | 0 comments

संपादकीय

संपादकीय

  देवाने आपल्याला नेमूनदिलेल्या ठिकाणी आपण त्याची सेवा करत असताना आपण खूप प्रार्थनेत राहण्याची जरुरी आहे. देव कार्य करत आहे आणि त्याचे सहकारी या नात्याने आपण काळजी...

Read More