Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on दिसम्बर 19, 2016 in जीवन प्रकाश | 0 comments

यावर विचार करा

यावर विचार करा

पहा कुमारी गर्भवती होऊन पुत्र प्रसवेल अन त्याला इम्मॅन्युएल म्हणतील यशया ७:१४ येशू हा देहधारी देव आपला प्रभू व तारणारा आहे आणि तरीही तो आपला भाऊ आणि मित्र आहे. चला आपण...

Read More

Posted by on दिसम्बर 19, 2016 in जीवन प्रकाश | 0 comments

लेखांक ३: कृपा आणि वैभव

लेखांक ३: कृपा आणि वैभव

ख्रिस्ताच्या देहधारणाचे तिहेरी गौरव स्टीव्ह फर्नांडिस त्याने मानवी देह धारण केला. याचा अर्थ, आता ऐक्य आहे. म्हणजे एका व्यक्तीमध्ये दोन स्वभावांचे मीलन झाले आहे. यशया...

Read More

Posted by on दिसम्बर 19, 2016 in जीवन प्रकाश | 0 comments

एका कडक थंडीच्या  तुरुंगातील नाताळ

एका कडक थंडीच्या  तुरुंगातील नाताळ

टोनी रिंक डीटरीच बॉनहॉपर २५ डिसेंबर १९४३ ला सकाळी एका कडक लाकडी बिछान्यावर जागा झाला. नाझी तुरुंगात एकांतवासात घालवणार असलेला हा त्याचा पहिला नाताळ होता. तेजेल येथील...

Read More

Posted by on दिसम्बर 19, 2016 in जीवन प्रकाश | 0 comments

मानव होणारा राजा      

मानव होणारा राजा      

जॉन मॅकआर्थर (लूक २:१-१० वाचा) येशूचा दुसरा जन्मदिन येण्यापुर्वीच तो हेरोद राजाच्या वधाच्या कटाचे लक्ष्य बनला होता. हा राजा रोमच्या अधिपत्याखाली असलेल्या यहूदीयाचा...

Read More