Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on अप्रैल 1, 2017 in जीवन प्रकाश | 0 comments

वधस्तंभाचा अभिमान

वधस्तंभाचा अभिमान

स्टीव्ह फर्नांडीस शिक्षण देऊन वधस्तंभावरच्या ख्रीस्ताविषयीची तळमळ वाढवण्याची गरज आहे. असे जीवन जगावे आणि अशा प्रकारे बोलावे की वधस्तंभावरच्या ख्रिस्ताचे मोल अधिकाधिक...

Read More

Posted by on अप्रैल 1, 2017 in जीवन प्रकाश | 0 comments

एका बळीचा विजय    

एका बळीचा विजय    

कॅमरॉन ब्युटेल (संदर्भ दिलेली वचने कृपया बायबलमधून वाचावीत.) जेव्हा माहिती करून घेण्याचा  उगम फक्त कल्पना  असेल तर चित्र डोळ्यापुढे उभे करण्याचे ते समर्थ शस्त्र ठरते....

Read More