Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on दिसम्बर 13, 2017 in जीवन प्रकाश | 0 comments

येशू सांताक्लॉजसारखा असता तर

येशू सांताक्लॉजसारखा असता तर

लेखक: जिमी नीडहॅम काल माझ्या मुलीने एक मोठा प्रश्न विचारला. कारच्या पाठीमागच्या सीटमध्ये तिने मला विचारले “ डॅडी ह्यावेळी सांता आपल्या घरी येणार आहे का? ज्यांना छोटी...

Read More

Posted by on दिसम्बर 13, 2017 in जीवन प्रकाश | 0 comments

ख्रिस्तजन्मदिनाच्या वेळी तुम्हाला काय ठाऊक असावे असे दु:खी लोकांना वाटते?

ख्रिस्तजन्मदिनाच्या वेळी तुम्हाला काय ठाऊक असावे असे दु:खी लोकांना वाटते?

लेखक: नॅन्सी गर्थी “नाताळ सुखाचा जावो, नव्या वर्षाच्या शुभेच्छा” जसजसे वर्ष संपू लागते तसे जेथे तुम्ही वळता तेथे कोणीतरी तुम्हाला सांगत असते की तुम्ही सुखी, आनंदी...

Read More

Posted by on दिसम्बर 13, 2017 in जीवन प्रकाश | 0 comments

कुमारीपासूनच्या जन्माने झालेले येशूचे गौरव

कुमारीपासूनच्या जन्माने झालेले येशूचे गौरव

लेखक: डेविड मॅथीस येशूचा जन्म कुमारिकेच्या पोटी झाला. देव मानव असलेल्या येशूचा हा एकमेव गौरव आहे. संपूर्ण इतिहासात आतपर्यंत जन्मलेल्या अब्जावधी मानवांमध्ये एकाच...

Read More