Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on जून 25, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

उगम शोधताना                               लेखक : नील अॅन्डरसन व हयात मूर 

उगम शोधताना लेखक : नील अॅन्डरसन व हयात मूर 

एका नव्या भाषेत बायबलचे भाषांतर करताना अचूक शब्द व त्या लोकगटाला समजेल अशा अर्थाचा मेळ घालताना देवाचा अद्भुत हात कसा चालवतो याचे प्रत्यक्ष वर्णन करणारी सत्यकथा. अनुवाद...

Read More

Posted by on जून 18, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

देव तुम्हाला क्षमता देईल                                           जॉन ब्लूम

देव तुम्हाला क्षमता देईल जॉन ब्लूम

बायबलमध्ये देवाने समाधान, उत्तेजन, मार्गदर्शन आणि खात्री देणारे मोलवान खडे काही ठिकाणांमध्ये विखरले आहेत.  मला  अपेक्षा नसताना मी माझी वैयक्तिक भक्ती करत असताना अगदी...

Read More

Posted by on जून 11, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

विसाव्या वर्षी तुमचे जीवन कसे उद्ध्वस्त कराल                       जोनाथन पोकलडा

विसाव्या वर्षी तुमचे जीवन कसे उद्ध्वस्त कराल जोनाथन पोकलडा

आपले जीवन उद्ध्वस्त करण्याच्या योजना कोणीच करत नसते. अपयश हे आपले ध्येय कोणीच बनवत नाही किंवा नव्या वर्षासाठी तसा निर्णय घेत नाहीत वा पंचवार्षिक योजना बनवत नाहीत. लहान...

Read More

Posted by on जून 4, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

जे वाट पाहत आहेत त्यांच्यासाठी पाच प्रार्थना                   लेखक : स्कॉट हबर्ड

जे वाट पाहत आहेत त्यांच्यासाठी पाच प्रार्थना लेखक : स्कॉट हबर्ड

वाट पाहा. यासारखे काही शब्द असतात जे आनंद देणारे नसतात. अगदी थोडे लोक धीराने आशा उंचावतात आणि मग सोडून देतात. “आशा लांबणीवर पडली असता अंत:करण कष्टी होते” (नीती १३:१२)....

Read More