Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on जुलाई 30, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

उगम शोधताना                         लेखक : नील अॅन्डरसन व हयात मूर 

उगम शोधताना लेखक : नील अॅन्डरसन व हयात मूर 

एका नव्या भाषेत बायबलचे भाषांतर करताना अचूक शब्द व त्या लोकगटाला समजेल अशा अर्थाचा मेळ घालताना देवाचा अद्भुत हात कसा चालवतो याचे प्रत्यक्ष वर्णन करणारी सत्यकथा. अनुवाद...

Read More

Posted by on जुलाई 23, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

तुमचे भटकणारे अंत:करण उपकारस्तुतीने भरून टाका               जॉन ब्लूम

तुमचे भटकणारे अंत:करण उपकारस्तुतीने भरून टाका जॉन ब्लूम

वासनेपेक्षा समर्थ काय हे ठाऊक आहे? उपकारस्तुती. हे स्पष्ट करण्यापूर्वी मला त्याचे उदाहरण देऊ द्या. जेव्हा पोटीफराच्या बायकोने योसेफाला भुरळ घालण्याचा प्रयत्न केला...

Read More

Posted by on जुलाई 16, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

त्याने एकाकरता सर्वस्व विकले                               डेविड मॅथिस

त्याने एकाकरता सर्वस्व विकले डेविड मॅथिस

येशूने एका माणसाबद्दल एका वाक्याचा दाखला सांगितला की “त्याने जाऊन आपले सर्वस्व विकले.” तो एक व्यापारी होता. त्याला इतके मौल्यवान काही सापडले की त्याला प्रिय वाटणाऱ्या...

Read More

Posted by on जुलाई 9, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

जर देवाने मला मुलगी दिली तर                            ग्रेग मोर्स

जर देवाने मला मुलगी दिली तर ग्रेग मोर्स

“ ते तिचं नाव काय ठेवणार असावेत बरं?” माझी पत्नी म्हणाली. “मला काही कल्पना नाही बुवा, पण जर आपल्याला मुलगी झाली तर मी तिचं नाव प्रथम एलिझाबेथ (अलीशिबा), यायेल किंवा...

Read More

Posted by on जुलाई 2, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

कमकुवतपणाशी युध्द थांबवा                            स्कॉट हबर्ड

कमकुवतपणाशी युध्द थांबवा स्कॉट हबर्ड

  त्यावेळी मी नुकताच कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला होता. मी जसा काही एक युद्धभूमीवरचा सैनिक होतो. तुम्ही मला शोधले असते तर मी वाचनालयातच सापडलो असतो. पुस्तकात डोके...

Read More