Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on अक्टूबर 30, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

ख्रिस्तजयंती तुमच्या दु:खाकडे दुर्लक्ष करत नाही

ख्रिस्तजयंती तुमच्या दु:खाकडे दुर्लक्ष करत नाही

डेव्हिड मॅथीस प्रमाणिकपणे विचार केला तर सर्व सोहळा काही लख्ख आणि आनंदी नाही कारण हे जग तसे नाहीये. काहींना तर या ख्रिस्तजयंतीला मनावर ओझे असेल, दु:खी भावना असतील....

Read More

Posted by on अक्टूबर 20, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

नम्रतेने तुमचा जीव तजेलदार करा

नम्रतेने तुमचा जीव तजेलदार करा

जॉन ब्लूम जर तुम्ही काही काळ ख्रिस्ती असाल तर खालची ही वचने नक्कीच पाठ असतील. पठणाचा प्रयत्न करून नव्हे तर अनेक वेळा ऐकून ऐकून. “तू आपल्या अगदी मनापासून परमेश्वरावर भाव...

Read More

Posted by on अक्टूबर 13, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

जर तुम्ही पकडले गेलात तर तुम्ही पश्चात्ताप करू शकाल का?

जर तुम्ही पकडले गेलात तर तुम्ही पश्चात्ताप करू शकाल का?

चॅड अॅश्बी गेल्या काही वर्षांमध्ये काही प्रसिध्द ख्रिस्ती लोक त्यांना सेवेसाठी नालायक ठरवणाऱ्या पापात पडल्याचे आपण ऐकले ही दु:खद बाब आहे. त्यांचे असे दुटप्पी जीवन...

Read More

Posted by on अक्टूबर 6, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

आत्म्याचे फळ – आनंद

आत्म्याचे फळ – आनंद

डेरिल गुना जेव्हा बायबल आपल्याला आनंदित राहायला सांगते तेव्हा त्याच अर्थ असा होतो का की आपला चेहरा सतत हसरा दिसावा? जर एखादी व्यक्ती दु:खातून जात असेल तर ती हे कसे करू...

Read More