Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Oct 20, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

नम्रतेने तुमचा जीव तजेलदार करा

नम्रतेने तुमचा जीव तजेलदार करा

जॉन ब्लूम जर तुम्ही काही काळ ख्रिस्ती असाल तर खालची ही वचने नक्कीच पाठ असतील. पठणाचा प्रयत्न करून नव्हे तर अनेक वेळा ऐकून ऐकून. “तू आपल्या अगदी मनापासून परमेश्वरावर भाव...

Read More

Posted by on Oct 13, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

जर तुम्ही पकडले गेलात तर तुम्ही पश्चात्ताप करू शकाल का?

जर तुम्ही पकडले गेलात तर तुम्ही पश्चात्ताप करू शकाल का?

चॅड अॅश्बी गेल्या काही वर्षांमध्ये काही प्रसिध्द ख्रिस्ती लोक त्यांना सेवेसाठी नालायक ठरवणाऱ्या पापात पडल्याचे आपण ऐकले ही दु:खद बाब आहे. त्यांचे असे दुटप्पी जीवन...

Read More

Posted by on Oct 6, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

आत्म्याचे फळ – आनंद

आत्म्याचे फळ – आनंद

डेरिल गुना जेव्हा बायबल आपल्याला आनंदित राहायला सांगते तेव्हा त्याच अर्थ असा होतो का की आपला चेहरा सतत हसरा दिसावा? जर एखादी व्यक्ती दु:खातून जात असेल तर ती हे कसे करू...

Read More