Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on मार्च 30, 2021 in जीवन प्रकाश | 0 comments

पूर्ण झाले आहे

पूर्ण झाले आहे

स्कॉट हबर्ड त्या पहिल्या उत्तम शुक्रवारी यरुशलेमेच्या वेशीच्या बाहेर एका टेकडीवर समुदाय जमला आहे आणि वधस्तंभावर टांगत असताना येशूला ते पाहत आहेत. परूशी एका चळवळीच्या...

Read More

Posted by on मार्च 23, 2021 in जीवन प्रकाश | 0 comments

एक वेदनामय आणि सुंदर दफन – अंधारात देवाचे आज्ञापालन

एक वेदनामय आणि सुंदर दफन – अंधारात देवाचे आज्ञापालन

गेविन ऑर्टलंड येशूने क्रूसावर त्याचा शेवटचा श्वास सोडल्यानंतरच्या तासांचा आपण फारसा विचार करत नाही. पवित्र आठवड्यामध्ये आपण गुरुवार, शुक्रवार आणि रविवार यावर जास्त लक्ष...

Read More

Posted by on मार्च 16, 2021 in जीवन प्रकाश | 0 comments

जे विश्वासू ते सध्या मूर्ख दिसतील

जे विश्वासू ते सध्या मूर्ख दिसतील

जॉन ब्लूम देवाची सुज्ञता ही बहुतेक मागे अवलोकन करतानाच पूर्णपणे दिसते. जेव्हा मानवाची सुज्ञता एक टूम म्हणून दिसेनाशी होते तेव्हा देवाच्या सत्याचा पर्वत स्थिर राहतो. काळ...

Read More

Posted by on मार्च 9, 2021 in जीवन प्रकाश | 0 comments

उगम शोधताना

उगम शोधताना

लेखक : नील अॅन्डरसन व हयात मूर  प्रकरण २१ अनुवाद : क्रॉसी उर्टेकर एका नव्या भाषेत बायबलचे भाषांतर करताना अचूक शब्द व त्या लोकगटाला समजेल अशा अर्थाचा मेळ घालताना...

Read More

Posted by on मार्च 2, 2021 in जीवन प्रकाश | 0 comments

ख्रिस्ताची याजकीय कृती

ख्रिस्ताची याजकीय कृती

 ह्यू मार्टीन (१८२२-१८८५)   ख्रिस्ताचा वधस्तंभ हे  फक्त त्याने शांतपणे सहन केलेले दु:खसहन आहे यावर मी विश्वास ठेवू शकत नाही. व अशा अद्भुत व  अत्त्युच्च गौरवाला मर्यादा...

Read More