Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on नवम्बर 23, 2021 in जीवन प्रकाश | 0 comments

सुलभतेवरच्या प्रीतीचा धोका

सुलभतेवरच्या प्रीतीचा धोका

ग्रेग मोर्स पाश्चिमात्य जगात राहत असलेल्या आपल्या ख्रिस्ती लोकांना एका मोहाला (नकळत) तोंड द्यावे लागते. तो मोह म्हणजे आरामशीर, सुखी, समाधानी असणे. आपण जो विसावा निर्माण...

Read More

Posted by on नवम्बर 16, 2021 in जीवन प्रकाश | 0 comments

जर सर्वात  वाईट घडलं तर ?

जर सर्वात वाईट घडलं तर ?

वनीथा रिस्नर माझी भीती वाढत आहे असं मला जाणवलं. ती अगदी ह्रदयाची धडधड बंद करणारी, सर्वत्र व्यापून राहणारी भीती नव्हती पण  सतत कुरतडत राहणारी भीती- जेव्हा तुम्ही...

Read More

Posted by on नवम्बर 9, 2021 in जीवन प्रकाश | 0 comments

येशूचा सर्वात वादग्रस्त दावा

येशूचा सर्वात वादग्रस्त दावा

डेविड मॅथीस                    आपल्या या दिवसामध्ये अधिक प्रक्षोभक ठरणारा येशूचा सर्वात वादग्रस्त दावा आहे: “ मार्ग, सत्य व जीवन मीच आहे. माझ्याकडे आल्यावाचून पित्याजवळ...

Read More

Posted by on नवम्बर 2, 2021 in जीवन प्रकाश | 0 comments

मी कोमट आहे का?

मी कोमट आहे का?

जॉन पायपर कोमटपणा म्हणजे काय? कोमटपणाचे सार म्हणजे असे म्हणणे, “ मला कशाची गरज नाही, मला काहीच नको. मला येशू मिळाला ते पुरे आहे. एक दिवस मी त्याला माझ्या ह्रदयात यायला...

Read More