Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on अप्रैल 19, 2022 in जीवन प्रकाश | 0 comments

आनंदाचा विजय

आनंदाचा विजय

डेव्हिड मॅथीस “चकित होऊ नका; वधस्तंभावर खिळलेल्या येशू नासरेथकराचा शोध तुम्ही करीत आहात. तो उठला आहे, तो येथे नाही; त्याला ठेवले होते ती ही जागा पाहा” (मार्क १६:६)....

Read More

Posted by on अप्रैल 12, 2022 in जीवन प्रकाश | 0 comments

माझ्या पापाने तेथे त्याला धरून ठेवले

माझ्या पापाने तेथे त्याला धरून ठेवले

ग्रेग मोर्स उत्तम शुक्रवारी जगातला सर्वात दु:खद दिवस साजरा केला जातो. त्याच्या तोंडावरून रक्ताचे ओघळ वाहत होते. त्यांच्या निर्मात्याच्या डोक्यामध्ये मोठाले काटे घुसवले...

Read More

Posted by on अप्रैल 5, 2022 in जीवन प्रकाश | 0 comments

शिमोनाने वधस्तंभ उचलण्यामागचा अर्थ

शिमोनाने वधस्तंभ उचलण्यामागचा अर्थ

जॉन पायपर प्रश्न पास्टर जॉन, या आठवड्यात मी वधस्तंभाचा वृतांत वाचत होतो. त्यातील एका गोष्टीने माझे लक्ष वेधून घेतले. लूक २३:२६ मध्ये आपण वाचतो, “पुढे ते त्याला घेऊन जात...

Read More