Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on मई 24, 2022 in जीवन प्रकाश | 0 comments

वचनांचे पाठांतर जीवनाला वास्तवता आणते

वचनांचे पाठांतर जीवनाला वास्तवता आणते

जॉन ब्लूम अनेक ख्रिस्ती लोकांसाठी शास्त्रवचनांचे पाठांतर म्हणजे वचनांची केवळ घोकंपट्टी करणे आहे. यामागे त्यांचे अपयश (अनेकदा प्रयत्न करून  वाया गेलेले प्रयत्न) ,...

Read More

Posted by on मई 17, 2022 in जीवन प्रकाश | 0 comments

मी असले कृत्य करणार नाही

मी असले कृत्य करणार नाही

मार्शल सीगल लैंगिक वासनांशी युद्ध हे इंटरनेटवरची विधाने वाचून किंवा एखाद्या मित्राशी जबाबदार राहून जिंकले जात नाही. तर आत्म्याद्वारे होणाऱ्या जाणीवेने निर्माण होणाऱ्या...

Read More

Posted by on मई 10, 2022 in जीवन प्रकाश | 0 comments

व्याधींमध्येही भीतीमुक्त

व्याधींमध्येही भीतीमुक्त

कॅथरीन बटलर एक वर्षापूर्वी मी आणि माझ्या मुलांनी आमच्या एका मित्राला दवाखान्यात भेट दिली. त्याला एम्फिसिमाचा (फुप्फुसाचा एक आजार) पुन्हा एक अटक आला होता. हे त्याचे...

Read More

Posted by on मई 3, 2022 in जीवन प्रकाश | 0 comments

अधीरता म्हणजे नियंत्रण करण्यासाठी युद्ध

अधीरता म्हणजे नियंत्रण करण्यासाठी युद्ध

मार्शल सीगल अधीर किंवा उतावीळ असणे हे एक वाईट पाप आपल्या सर्वांमध्येच असते आणि आपल्याला त्याचे समर्थन करायला आवडते – आम्ही थकलो होतो, आम्ही व्यस्त होतो. आमचं...

Read More