Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on जून 21, 2022 in जीवन प्रकाश | 0 comments

काहीही न करण्याचे पाप

काहीही न करण्याचे पाप

ग्रेग मोर्स या जगात माझ्या जीवनावर प्रेम करण्याचा मोह मी बहुधा ओळखूही शकत नाही. मग त्यासाठी प्रतिकार करण्याचे बाजूलाच. त्यामुळे चांगले न करण्याचे पाप माझ्याकडून घडते....

Read More

Posted by on जून 14, 2022 in जीवन प्रकाश | 0 comments

सध्या ख्रिस्त राष्ट्रांवर राज्य करतो का?

सध्या ख्रिस्त राष्ट्रांवर राज्य करतो का?

जॉन पायपर फर्नांडिसचा प्रश्न: एक दिवस ख्रिस्त या पृथ्वीवर येईल आणि राष्ट्रांवर राज्य करील हे आपल्याला ठाऊक आहे. जेव्हा तो त्याच्या पांढऱ्या घोड्यावर स्वार होऊन येईल,...

Read More

Posted by on जून 7, 2022 in जीवन प्रकाश | 0 comments

जर मरणे हे मला लाभ आहे तर बरे होण्यासाठी प्रार्थना करावी का?

जर मरणे हे मला लाभ आहे तर बरे होण्यासाठी प्रार्थना करावी का?

ट्रेवीस मायर्स गेल्या वर्षी मला एक हॉजकिन्स लिम्फोमा नावाचा रक्ताचा कॅन्सर झाल्याचे निदान करण्यात आले. यामध्ये रसग्रंथीचा कॅन्सरच्या गाठींमध्ये बदल होतो. तसे अनेक...

Read More