Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on जुलाई 26, 2022 in जीवन प्रकाश | 0 comments

काही ख्रिस्ती सत्यांचा अभ्यास

काही ख्रिस्ती सत्यांचा अभ्यास

 संकलन – क्रॉसी उर्टेकर लेखांक १ बायबलमध्ये इतिहासाचे चार भाग असून त्यातील तीन भाग बायबलच्या कथानकात इतिहासाने अनुभवले आहेत. निर्मिती, पतन आणि तारण. चौथा...

Read More

Posted by on जुलाई 19, 2022 in जीवन प्रकाश | 0 comments

तुमचे  ह्रदय चालवा

तुमचे  ह्रदय चालवा

जॉन ब्लूम “ तुमचं ह्रदय सांगेल ते करा” हे एक परिचित विधान आहे. ते असा विश्वास पुढे करते की आपले ह्रदय हे जणू एक होकायंत्र आहे आणि त्याचे ऐकायला आपल्याला धैर्य असले तर...

Read More

Posted by on जुलाई 12, 2022 in जीवन प्रकाश | 0 comments

तुमच्या मुलांना देवावर प्रेम करणे सोपे करा

तुमच्या मुलांना देवावर प्रेम करणे सोपे करा

लेखक: रे ओर्टलंड पालकांसाठी सर्वात अधिक वापरले जात असलेले नीतिसूत्रामधले वचन म्हणजे “मुलाने ज्या मार्गात चालावे त्यात त्याला लाव  म्हणजे तो वृद्ध झाल्यावरही त्यापासून...

Read More

Posted by on जुलाई 5, 2022 in जीवन प्रकाश | 0 comments

लोकांना खुश करणाऱ्याची कबुली

लोकांना खुश करणाऱ्याची कबुली

मार्शल सीगल तुम्ही कोणीही असा, कोठेही असा, कोणत्याही वयाचे असा, तुम्ही एकतर लोकांना खुष करायला जगता अथवा देवाला. आणि तुम्हाला वाटत असेल की दोघांनाही खुष करता येणे शक्य...

Read More