Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on नवम्बर 29, 2022 in जीवन प्रकाश | 0 comments

काही ख्रिस्ती सत्यांचा अभ्यास

काही ख्रिस्ती सत्यांचा अभ्यास

 संकलन – क्रॉसी उर्टेकर लेखांक ५ (सूचना- अभ्यास करताना दिलेले संदर्भ बायबलमधून वाचून समजून घ्या.)  स्वर्ग आपण नरकाची माहिती पाहिली. आता स्वर्गाविषयी पाहू. स्वर्ग...

Read More

Posted by on नवम्बर 22, 2022 in जीवन प्रकाश | 0 comments

आशीर्वाद शाप बनू शकतात

आशीर्वाद शाप बनू शकतात

मार्शल सीगल आशीर्वाद मिळत असतानाच अगदी न टाळता येणारे, गडद मोह येतात. जीवनात, कामामध्ये अथवा सेवेमध्ये आपल्यालामिळालेला पुरवठा, किंवा उघडलेले दार, किंवा विजय यांचा आनंद...

Read More

Posted by on नवम्बर 15, 2022 in जीवन प्रकाश | 0 comments

दररोजच्या निर्णयांमध्ये देव कसे चालवतो?

दररोजच्या निर्णयांमध्ये देव कसे चालवतो?

जॉन पायपर माझ्या दररोजच्या निर्णयांमध्ये देवाच्या मार्गदर्शनाला मी कसे अनुसरावे? तो माझा मेंढपाळ आहे हे मला ठाऊक आहे. तो मला चालवतो. पण मी त्याच्या मागेच जातोय हे मला...

Read More

Posted by on नवम्बर 8, 2022 in जीवन प्रकाश | 0 comments

अजून अधिक साध्य करता आले असते अशी इच्छा तुम्ही करता का?

अजून अधिक साध्य करता आले असते अशी इच्छा तुम्ही करता का?

वनिथा रिस्नर बाप्तिस्मा करणाऱ्या योहानाची सुरुवात महान अभिवचनाद्वारे झाली. एका देवदुताने केलेली घोषणा. देवाकडून झालेले पाचारण. एक भरभराटीचे सेवाकार्य. तरीही त्याच्या...

Read More

Posted by on नवम्बर 1, 2022 in जीवन प्रकाश | 0 comments

काही ख्रिस्ती सत्यांचा अभ्यास

काही ख्रिस्ती सत्यांचा अभ्यास

संकलन – क्रॉसी उर्टेकर लेखांक ४ पुनरुत्थान  शारीरिक मरणाने आत्मा विभक्त होऊन येणारी मधली अवस्था कायम राहणार नाही. विश्वासी तसेच अविश्वासी  व्यक्तींचे...

Read More