Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on जनवरी 31, 2023 in जीवन प्रकाश | 0 comments

काही ख्रिस्ती सत्यांचा अभ्यास

काही ख्रिस्ती सत्यांचा अभ्यास

 संकलन – क्रॉसी उर्टेकर लेखांक ६ जुन्या करारातील देवाचे राज्य उत्पत्ती १ मध्ये देवाने विश्व निर्माण केले तेव्हापासूनच देवाचे राज्य जगामध्ये सुरू आहे. देव त्याच्या...

Read More

Posted by on जनवरी 24, 2023 in जीवन प्रकाश | 0 comments

समाधानकारक सांत्वनदाते कसे व्हाल?

समाधानकारक सांत्वनदाते कसे व्हाल?

जॉन ब्लूम जे दु:खात असतात ते दु:खद गोष्टी बोलत असतात. भारी दु:ख – मग ते मानसिक असो व शारीरिक, तो कधीच समतोल साधू शकणारा अनुभव नसतो. तो सर्व जीवनावर वर्चस्व करणारा...

Read More

Posted by on जनवरी 17, 2023 in जीवन प्रकाश | 0 comments

कोणत्याही हाताने मेंढरांना चारा

कोणत्याही हाताने मेंढरांना चारा

ग्रेग मोर्स माझ्याद्वारे देवाची सेवा होते, यामध्ये माझा भर देवावर की माझ्यावर आहे हे मी नेहमी पडताळून घ्यायला हवे. यामधील तण हे हळूहळू वाढत जाते. माझे लेख कसे काम...

Read More

Posted by on जनवरी 10, 2023 in जीवन प्रकाश | 0 comments

मुलांच्या जीवनात संपूर्ण बायबल कसे आणावे? 

मुलांच्या जीवनात संपूर्ण बायबल कसे आणावे? 

जिमी नीडहॅम   दोन वर्षांपूर्वी माझ्या पत्नीने एक ब्लॉग वाचला. एक आई आपल्या मुलांसोबत दररोज बायबलचा एक अध्याय वाचत होती. छोट्या मुलांसाठीच्या बायबलमधून नाही तर बायबल...

Read More

Posted by on जनवरी 3, 2023 in जीवन प्रकाश | 0 comments

आध्यात्मिक धोक्यांबद्दल जागरूक असा

आध्यात्मिक धोक्यांबद्दल जागरूक असा

जॉन ब्लूम जागरूक न राहणे हे आपल्या जिवांसाठी नाशकारक आहे.  हा नाश रूपकात्मक अथवा आभासी किंवा काव्यात्मक नाही – तर खराखुरा नाश आहे. आपण ख्रिस्तामागे चालत असताना...

Read More