Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on मार्च 28, 2023 in जीवन प्रकाश | 0 comments

वाया गेलेले जीवन कसे वाचवावे

वाया गेलेले जीवन कसे वाचवावे

ग्रेग मोर्स न उमललेले फूल, न पिकलेले फळ, गर्भधारणा न झालले उदर, न उबवलेले अंडे: एक वाया गेलेले जीवन.जे तुम्ही बोलला नाहीत आणि केले नाहीत ते बोलायला, करायला, फारच थोडा...

Read More

Posted by on मार्च 21, 2023 in जीवन प्रकाश | 0 comments

सर्वात वाईट शुक्रवारला आपण उत्तम शुक्रवार का म्हणतो?

सर्वात वाईट शुक्रवारला आपण उत्तम शुक्रवार का म्हणतो?

लेखक- डेविड मॅथीस जगाच्या सर्व इतिहासातला तो एकमेव भयानक, निष्ठूर असा दिवस होता. अशी दु:खद घटना कधी घडलेली नाही आणि भविष्यात अशी घटना घडणे शक्य नाही. कोणतेही दु:खसहन...

Read More

Posted by on मार्च 14, 2023 in जीवन प्रकाश | 0 comments

त्याला दगा दिला जाणारच होता

त्याला दगा दिला जाणारच होता

ग्रेग मोर्स “जो माझा सखा, ज्याच्यावर माझा विश्वास होता, ज्याने माझे अन्न खाल्ले त्यानेही माझ्यावर लाथ उगारली आहे” (स्तोत्र ४१:९) ते दोघेही त्या दिवशी झाडावरच मरणार...

Read More

Posted by on मार्च 7, 2023 in जीवन प्रकाश | 0 comments

वधस्तंभ – देवाची वेदी

वधस्तंभ – देवाची वेदी

 डॉनल्ड मॅकलोईड प्रत्येक विश्वासी व्यक्तीचा प्रायश्चित्तासबंधीचा काही तरी सिद्धांत असतो. अखेर विश्वास हा वधस्तंभावर गेलेल्या तारणाऱ्यावर भरवसा आहे आणि ह्यासबंधी काही...

Read More