Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on अप्रैल 25, 2023 in जीवन प्रकाश | 0 comments

काही ख्रिस्ती सत्यांचा अभ्यास

काही ख्रिस्ती सत्यांचा अभ्यास

संकलन – क्रॉसी उर्टेकर लेखांक ८ बायबलमधील करारांचा तपशीलवार अभ्यास देवाने केलेले करार त्याच्या राज्याच्या योजनेची उकलून सांगणारी साधने आहेत. करार म्हणजे दोन पक्षांनी...

Read More

Posted by on अप्रैल 18, 2023 in जीवन प्रकाश | 0 comments

पुनरुत्थानदिन दहा प्रकारे सर्व काही बदलतो

पुनरुत्थानदिन दहा प्रकारे सर्व काही बदलतो

जॉन पायपर येशूच्या मेलेल्यातून पुन्हा उठ्ण्यामुळे सर्व काही बदलून गेले आहे असे म्हणणे अतिशयोक्ती होणार नाही. यावेळी अशा दहा बाबींवर आपण लक्ष केंद्रित करणार आहोत. १....

Read More

Posted by on अप्रैल 11, 2023 in जीवन प्रकाश | 0 comments

पुनरुत्थानदिन दहा प्रकारे सर्व काही बदलतो

तो पुन्हा उठला – जगाला धोक्याची सूचना देण्यासाठी

जेसन मायर “मी परमेश्वराचा निर्णय कळवतो; तो मला म्हणाला, “तू माझा पुत्र आहेस, आज मी तुला जन्म दिला आहे” ( स्तोत्र २:७) बीप…बीप… बीप टायमर सुरू होतो. ...

Read More

Posted by on अप्रैल 4, 2023 in जीवन प्रकाश | 0 comments

तू माझा त्याग का केलास?

तू माझा त्याग का केलास?

लेखक: डॉनल्ड मॅकलॉइड नवव्या तासाला येशू मोठ्याने आरोळी मारून म्हणाला, “एलोई, एलोई, लमा सबखथनी,” म्हणजे ‘माझ्या देवा, माझ्या देवा, माझा त्याग तू का केलास’” (मार्क...

Read More