Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on अगस्त 29, 2023 in जीवन प्रकाश | 0 comments

काही ख्रिस्ती सत्यांचा अभ्यास

काही ख्रिस्ती सत्यांचा अभ्यास

संकलन – क्रॉसी उर्टेकर लेखांक १२  दानिएलाचे सत्तर सप्तकांचे भाकीत –  दानीएल ९:२४-२७. हे भाकित बायबलच्या बहुतेक भाकितांचा कणा आहे. येशूने मत्तय २४:१५ मध्ये केलेले,...

Read More

Posted by on अगस्त 22, 2023 in जीवन प्रकाश | 0 comments

विचलित, विकृत, फसवेगिरी

विचलित, विकृत, फसवेगिरी

जॉन ब्लूम पापाच्या मोहाला प्रतिकार करायचा झाला तर साचेबंद असे कोणतेही एक धोरण नाही. मोह हे अनेक प्रकारे, अनेक वेळा येतात आणि त्यावर विजय मिळवायला बायबल आपल्याला अनेक...

Read More

Posted by on अगस्त 15, 2023 in जीवन प्रकाश | 0 comments

तुम्हाला चांगला मृत्यू  हवा आहे का?

तुम्हाला चांगला मृत्यू  हवा आहे का?

मार्शल सीगल १० सप्टेंबर २०२२ हा दिवस मी विसरू शकत नाही. आमचा पहिला मुलगा चालू लागला तो हा दिवस नाही. त्याच्या शाळेचा तो पहिला दिवस नव्हता. तो पहिल्यांदा सायकल शिकण्याचा...

Read More

Posted by on अगस्त 8, 2023 in जीवन प्रकाश | 0 comments

फार जोराने धावण्यापासून सावध राहा

फार जोराने धावण्यापासून सावध राहा

जॉनी एरिक्सन टाडा जेव्हा मी ३० वर्षांची होते तेव्हा माझ्या जॉनी ह्या पुस्तकाला आंतरराष्ट्रीय लोकप्रियता लाभली होती. जॉनी हा चित्रपट राष्ट्रभर गाजत होता आणि मी...

Read More

Posted by on अगस्त 1, 2023 in जीवन प्रकाश | 0 comments

काही ख्रिस्ती सत्यांचा अभ्यास

काही ख्रिस्ती सत्यांचा अभ्यास

संकलन – क्रॉसी उर्टेकर लेखांक ११ भाकिते पूर्ण होण्याच्या काळाचा सारांशाने अभ्यास इ.स. ७० मध्ये यरुशलेमाच्या विनाशाच्या सुमारास महासंकटाचा काळ व येशूच्या आगमनाची भाकिते...

Read More