Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on सितम्बर 26, 2023 in जीवन प्रकाश | 0 comments

काही ख्रिस्ती सत्यांचा अभ्यास

काही ख्रिस्ती सत्यांचा अभ्यास

संकलन – क्रॉसी उर्टेकर लेखांक १३भावी घटना : पुढे चालू अजून पुष्कळ भाकिते भावी काळी पूर्ण व्हायची आहेत. त्यात लोकांतरण, ख्रिस्ताविरोध्याचे आगमन, महासंकटाचा काळ, प्रभूचा...

Read More

Posted by on सितम्बर 19, 2023 in जीवन प्रकाश | 0 comments

मला क्षमा कर आणि क्षमा करण्यास मदत कर

मला क्षमा कर आणि क्षमा करण्यास मदत कर

मार्शल सीगल जर तुम्ही तुमच्या मुलांना प्रभूची प्रार्थना शिकवत असाल तर कोणती ओळ जास्त समजवून सांगण्याची गरज आहे?“हे आमच्या स्वर्गातील पित्या, तुझे नाव पवित्र मानले जावो....

Read More

Posted by on सितम्बर 12, 2023 in जीवन प्रकाश | 0 comments

प्रभूमागे एकाकी आणि दु:खित जनांकडे जा

प्रभूमागे एकाकी आणि दु:खित जनांकडे जा

स्कॉट हबर्ड आमच्यापुढे असलेली मुले गटारात, उकिरड्यावर, गल्लीबोळात आणि इतर काही शहराच्या कोपऱ्यात सापडलेली होती. बहुतेकांना जन्मत:च शारीरिक किंवा मानसिक अपंगत्व होते....

Read More

Posted by on सितम्बर 5, 2023 in जीवन प्रकाश | 0 comments

असहाय गरजू असे चर्चला या

असहाय गरजू असे चर्चला या

जॉन पायपर ख्रिस्ती लोक एकत्रितपणे दर आठवडी भक्तीला जमतात ही साजेशी व सुंदर गोष्ट आहे.जेव्हा आपण असे करतो तेव्हा त्र्येक देवाच्या ज्ञानाचे जे सत्य आहे आणि येशू...

Read More