Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on नवम्बर 28, 2023 in जीवन प्रकाश | 0 comments

काही ख्रिस्ती सत्यांचा अभ्यास

काही ख्रिस्ती सत्यांचा अभ्यास

संकलन – क्रॉसी उर्टेकर लेखांक १५ प्रभूचा दिवस देवाच्या भावी प्रकटीकरणाचे ज्ञान होण्यासाठी ‘प्रभूचा’ दिवस हा शब्दप्रयोग महत्त्वाचा आहे. जुन्या करारातील या शब्दाच्या...

Read More

Posted by on नवम्बर 21, 2023 in जीवन प्रकाश | 0 comments

मी ख्रिस्ताच्या पूर्णपणे स्वाधीन आहे का?

मी ख्रिस्ताच्या पूर्णपणे स्वाधीन आहे का?

जॉन पायपर मरियाचा प्रश्न – पास्टर जॉन मी ख्रिस्ताच्या  पूर्णपणे स्वाधीन आहे का नाही  हे मला कसे समजेल? उत्तर – या प्रश्नाचे उत्तर देताना मरिया जे ध्येय व्यक्त करते...

Read More

Posted by on नवम्बर 14, 2023 in जीवन प्रकाश | 0 comments

मौल्यवान क्षण तुम्हाला ओलांडून जाऊ देत

मौल्यवान क्षण तुम्हाला ओलांडून जाऊ देत

ग्रेग मोर्स आम्ही एकटेच बसलो होतो, कित्येक मैल दूरवर कोणीच  दिसत नव्हते. शिखराच्या टोकावरून पलीकडे ‘लेक सुपीरियर’ हे तळे दिसत होते व त्याच्या लाटा खडकांवर आदळत...

Read More

Posted by on नवम्बर 7, 2023 in जीवन प्रकाश | 0 comments

लक्ष विचलित झाल्यास तुम्हाला मोठी किंमत द्यावी लागेल

लक्ष विचलित झाल्यास तुम्हाला मोठी किंमत द्यावी लागेल

जॉन ब्लूम येशूने शुभवर्तमानात पुन्हा पुन्हा सांगितलेले वाक्य असे आहे, “कोणाला ऐकण्यास कान आहेत तर तो ऐको” (मार्क ४:२३). जर आपण शहाणे असू तर येशू जे काही सांगतो ते आपण...

Read More