Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on दिसम्बर 26, 2023 in जीवन प्रकाश | 0 comments

ख्रिस्तजन्म – गव्हाणीचा अर्थ

ख्रिस्तजन्म – गव्हाणीचा अर्थ

जॉन पायपर काही विहिरी कधीच कोरड्या पडत नाहीत. काही क्षितीजं तुम्ही त्यांच्या निकट जाताना अधिकच विस्तारू लागतात. काही गोष्टी अनंतकालापर्यंत  मागं पोचतात,...

Read More

Posted by on दिसम्बर 19, 2023 in जीवन प्रकाश | 0 comments

ख्रिस्तजन्म – गव्हाणीचा अर्थ

राजा होण्यास लायक असा पुत्र

स्कॉट हबर्ड बायबलचे अनेक वाचक मत्तयाच्या शुभवर्तमानाकडे जातात, अगदी उत्सुकतेने आणि निर्धाराने. पण ते पहिल्या सतरा वचनांमध्येच ठेच खातात. आम्ही एका कहाणीची अपेक्षा करत...

Read More

Posted by on दिसम्बर 12, 2023 in जीवन प्रकाश | 0 comments

ख्रिस्तजन्म – गव्हाणीचा अर्थ

मानव होणारा राजा

जॉन मकआर्थर येशूचा दुसरा जन्मदिन येण्यापूर्वीच तो हेरोद राजाच्या वधाच्या कटाचे लक्ष्य बनला होता. हा राजा रोमच्या अधिपत्याखाली असलेल्या यहूदीयाचा दुष्ट व कावेबाज अधिपती...

Read More

Posted by on दिसम्बर 5, 2023 in जीवन प्रकाश | 0 comments

ख्रिस्तजन्म – गव्हाणीचा अर्थ

ख्रिस्तजन्म आणि घरी असण्याची आपली ओढ

गेरीट डॉसन स्कॉटलंडचा एक तरुण किनाऱ्यावर असलेले आपले घर सोडून समुद्रावरच्या सफरीला गेला. कुटुंबातील लोकांना  काहीही न सागता तो अचानक निघाला. सफरीच्या ...

Read More