Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on मार्च 1, 2018 in जीवन प्रकाश | 0 comments

कोमट कसे राहू नये

कोमट कसे राहू नये

लेखक: ग्रेग मोर्स अनेक वर्षे मी समजत होतो की मी ख्रिस्ती आहे -पण मी नव्हतो. माझे आणि देवाचे नाते आहे हे मी शपथेवर सांगे- पण तसे नव्हते. मी कोणत्याही क्षणी मेलो तरी...

Read More

Posted by on मार्च 1, 2018 in जीवन प्रकाश | 0 comments

ख्रिस्ती लोक कोणत्या गोष्टी करू शकत नाहीत?

ख्रिस्ती लोक कोणत्या गोष्टी करू शकत नाहीत?

लेखक: टीम चॅलीस आमचे संभाषण चालले असताना एकजण म्हणाला, “ख्रिस्ती जन द्वेष बाळगू शकतच नाहीत.” याला पर्याय नाही. हा दुर्गुण आपण चालवून घेऊ शकतच नाही .पण ख्रिस्ती लोक करू...

Read More

Posted by on जनवरी 1, 2018 in जीवन प्रकाश | 0 comments

तंदुरुस्तीसाठी नव वर्षाचे ध्येय

तंदुरुस्तीसाठी नव वर्षाचे ध्येय

लेखक: ट्रीलीया न्यूबेल नव्या वर्षासाठी नवे निश्चय केले जातात आणि बहुतेक लोकांसाठी तंदुरुस्ती हे नव वर्षाच्या घ्येयांमध्ये वरच्या क्रमांकावर असते. मी स्वत: एका जिममध्ये...

Read More

Posted by on जनवरी 1, 2018 in जीवन प्रकाश | 0 comments

जर तुम्हाला जगण्यास एकच आठवडा असता

जर तुम्हाला जगण्यास एकच आठवडा असता

लेखक: जॉन ब्लूम कुपीत भरून ठेवण्यास वेळ मिळाला असता जर पहिली गोष्ट केली असती तर राखून ठेवला असता अनंतकाळ सरेपर्यन्तचा प्रत्येक दिवस घालवण्यासाठी तुझ्याबरोबर १९७२ मध्ये...

Read More

Posted by on जनवरी 1, 2018 in जीवन प्रकाश | 0 comments

आपण बायबल वाचणे का सोडून देतो?

आपण बायबल वाचणे का सोडून देतो?

लेखक: ब्राईस यंग यावर्षी तुम्ही बायबल वाचायचा निश्चय केला आहे तर ! देवाची स्तुती असो. कदाचित ह्या वर्षाचा हा निश्चय तुमच्यासाठी नवा असेल. किंवा तुम्ही एक अनुभवी वाचक...

Read More