Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on अक्टूबर 4, 2022 in जीवन प्रकाश | 0 comments

तुमची दाने तुम्ही पुरून ठेवली आहेत का?

तुमची दाने तुम्ही पुरून ठेवली आहेत का?

जॉन ब्लूम तुम्हाला कृपादाने देण्यात आली आहेत. ती कोणती आहेत हे तुम्हाला ठाऊक आहे का? ती किती अमोल आहेत ह्याची कल्पना तुम्हाला आहे का? त्याची योग्य गुंतवणूक करण्यासाठी...

Read More

Posted by on सितम्बर 27, 2022 in जीवन प्रकाश | 0 comments

काही ख्रिस्ती सत्यांचा अभ्यास

काही ख्रिस्ती सत्यांचा अभ्यास

 संकलन – क्रॉसी उर्टेकर लेखांक ३ मरण व अविश्वासी व्यक्ती   ज्यांची देवाशी ओळख नाही त्यांना मुळातच मरणाचे भय वाटते. पण सध्याच्या जीवनाचा शेवट मृत्यूने होतोच....

Read More

Posted by on सितम्बर 20, 2022 in जीवन प्रकाश | 0 comments

क्षमा करणे हे आध्यात्मिक युद्ध आहे

क्षमा करणे हे आध्यात्मिक युद्ध आहे

मार्शल सीगल आपल्या जीवनात गोंधळ आणि दु:ख होण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे आपल्या जिवाच्या शत्रूची किंमत आपण कमी करतो किंवा त्याच्याकडे दुर्लक्ष करतो. आपल्यातील काहीजण...

Read More

Posted by on सितम्बर 13, 2022 in जीवन प्रकाश | 0 comments

चिडचिड? विसरून जा

चिडचिड? विसरून जा

स्कॉट स्मिथ देवाने आपल्यासाठी येशूमध्ये  भरभरून केलेल्या, अढळ, न संपणाऱ्या प्रीतीची आठवण जितकी मी अधिक करतो तितके मी इतरांवर चिडण्याचे विसरून जातो. दुर्दैवाने चिडचिड...

Read More

Posted by on सितम्बर 6, 2022 in जीवन प्रकाश | 0 comments

पालकांचा आदर आणि सन्मान

पालकांचा आदर आणि सन्मान

जॉन पायपर एका किशोरवयीन मुलाचा प्रश्न – पास्टर जॉन, मी माझ्या पालकांचा मान राखत नाही तर त्यांचा मी आदर कसा करू? की त्यांचा मान राखण्यातच आदर देणे हे गृहीत धरले आहे?...

Read More