Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Jun 18, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

देव तुम्हाला क्षमता देईल                                           जॉन ब्लूम

देव तुम्हाला क्षमता देईल जॉन ब्लूम

बायबलमध्ये देवाने समाधान, उत्तेजन, मार्गदर्शन आणि खात्री देणारे मोलवान खडे काही ठिकाणांमध्ये विखरले आहेत.  मला  अपेक्षा नसताना मी माझी वैयक्तिक भक्ती करत असताना अगदी...

Read More

Posted by on Jun 11, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

विसाव्या वर्षी तुमचे जीवन कसे उद्ध्वस्त कराल                       जोनाथन पोकलडा

विसाव्या वर्षी तुमचे जीवन कसे उद्ध्वस्त कराल जोनाथन पोकलडा

आपले जीवन उद्ध्वस्त करण्याच्या योजना कोणीच करत नसते. अपयश हे आपले ध्येय कोणीच बनवत नाही किंवा नव्या वर्षासाठी तसा निर्णय घेत नाहीत वा पंचवार्षिक योजना बनवत नाहीत. लहान...

Read More

Posted by on Jun 4, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

जे वाट पाहत आहेत त्यांच्यासाठी पाच प्रार्थना                   लेखक : स्कॉट हबर्ड

जे वाट पाहत आहेत त्यांच्यासाठी पाच प्रार्थना लेखक : स्कॉट हबर्ड

वाट पाहा. यासारखे काही शब्द असतात जे आनंद देणारे नसतात. अगदी थोडे लोक धीराने आशा उंचावतात आणि मग सोडून देतात. “आशा लांबणीवर पडली असता अंत:करण कष्टी होते” (नीती १३:१२)....

Read More

Posted by on May 28, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

देवावर विश्वास                                  लेखक : जेरी ब्रिजेस  (१९२९-२०१६)

देवावर विश्वास लेखक : जेरी ब्रिजेस  (१९२९-२०१६)

विश्वसनीय देव देव हा विश्वसनीय आहे या सत्यावर देवावर विश्वास ठेवण्याचा विचार आधारलेला आहे. आतापर्यंत जी सत्ये आपण शिकलो त्यामध्ये आपण दृढ व्हायला हवे. आपली तो सातत्याने...

Read More

Posted by on May 21, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

तुझा हात तोडून टाकून दे                                   लेखक : जॉन ब्लूम

तुझा हात तोडून टाकून दे लेखक : जॉन ब्लूम

देवाच्या पवित्रतेची जाणीव गमावणे हे आध्यात्मिक दृष्टीने धोक्याच्या ठिकाणी असल्याचा इशारा आहे. बाहेरून सर्व काही व्यवस्थित  दिसत असेल: आपली कुटुंबे चांगली असतील. आपल्या...

Read More