Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on Feb 12, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

मौल्यवान क्षण तुम्हाला ओलांडून जाऊ देत                      लेखक : जॉर्ज मोर्स

मौल्यवान क्षण तुम्हाला ओलांडून जाऊ देत लेखक : जॉर्ज मोर्स

आम्ही एकटेच बसलो होतो, कित्येक मैल दूरवर कोणीच  दिसत नव्हते. शिखराच्या टोकावरून पलीकडे ‘लेक सुपीरियर’ हे तळे दिसत होते व त्याच्या लाटा खडकांवर आदळत होत्या. एकटेपणाच्या...

Read More

Posted by on Feb 5, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

लक्ष विचलित  झाल्यास तुम्हाला मोठी किंमत द्यावी लागेल               लेखक: जॉन ब्लूम

लक्ष विचलित  झाल्यास तुम्हाला मोठी किंमत द्यावी लागेल लेखक: जॉन ब्लूम

येशूने शुभवर्तमानात पुन्हा पुन्हा सांगितलेले वाक्य असे आहे, “कोणाला ऐकण्यास कान आहेत तर तो ऐको” (मार्क ४:२३). जर आपण शहाणे असू तर येशू जे काही सांगतो ते आपण ऐकू, विशेष...

Read More

Posted by on Jan 29, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

 देवाच्या प्रीतीचा अनुभव                               जेरी ब्रिजेस (१९२९-२०१६)

 देवाच्या प्रीतीचा अनुभव जेरी ब्रिजेस (१९२९-२०१६)

“माझी खात्री आहे की, मरण, जीवन, देवदूत, अधिपती, वर्तमान अगर भविष्य अशा गोष्टी, बले, आकाश, पातळ किंवा कोणतीही सृष्टवस्तू, ख्रिस्त येशू आपला प्रभू याच्यामध्ये...

Read More

Posted by on Jan 22, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

फार जोराने धावण्यापासून सावध राहा                           जॉनी एरिक्सन टाडा

फार जोराने धावण्यापासून सावध राहा जॉनी एरिक्सन टाडा

जेव्हा मी ३० वर्षांची होते तेव्हा माझ्या जॉनी ह्या पुस्तकाला आंतरराष्ट्रीय लोकप्रियता लाभली होती. जॉनी हा चित्रपट राष्ट्रभर गाजत होता आणि मी कॅलीफोर्निया येथे जॉनी अॅंड...

Read More

Posted by on Jan 15, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

मला आजच्यासाठी उठव                                      लेखक : स्कॉट हबर्ड

मला आजच्यासाठी उठव लेखक : स्कॉट हबर्ड

आपल्यातले कित्येक जण गडद तपकिरी छटांच्या जगातून चालतात. कदाचित एके काळी तुमचे जीवन सुस्पष्ट होते. तुम्ही झोपी जायचा आणि कधी उठतो अस वाटायचं. तुम्हाला तुमचे काम फार...

Read More