Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on अप्रैल 13, 2021 in जीवन प्रकाश | 0 comments

नीतिसूत्रे ३१ मधला पुरुष

स्कॉट हबर्ड  बरेच पुरुष नीति. ३१ प्रमाणे आपल्याला बायको मिळावी असे स्वप्न पाहतात. ती सर्वात सुद्न्य स्त्री आहे आणि कष्टाने आपले घर उभारते (नीति. १४:१). ती आपल्या पतीचे...

Read More

Posted by on अप्रैल 6, 2021 in जीवन प्रकाश | 0 comments

आत्म्याचे फळ – चांगुलपणा

स्टीफन विल्यम्स  चांगुलपणा म्हणजे काय?आजच्या दिवसात चांगुलपणा हा शब्द बऱ्याच प्रकारे वापरला जातो. उत्कृष्टपणाचा दर्जा, सामर्थ्य, दयाळू, अवलंबून राहता येणे, आनंदाचा...

Read More

Posted by on मार्च 30, 2021 in जीवन प्रकाश | 0 comments

पूर्ण झाले आहे

स्कॉट हबर्ड त्या पहिल्या उत्तम शुक्रवारी यरुशलेमेच्या वेशीच्या बाहेर एका टेकडीवर समुदाय जमला आहे आणि वधस्तंभावर टांगत असताना येशूला ते पाहत आहेत. परूशी एका चळवळीच्या...

Read More

Posted by on मार्च 23, 2021 in जीवन प्रकाश | 0 comments

एक वेदनामय आणि सुंदर दफन – अंधारात देवाचे आज्ञापालन

गेविन ऑर्टलंड येशूने क्रूसावर त्याचा शेवटचा श्वास सोडल्यानंतरच्या तासांचा आपण फारसा विचार करत नाही. पवित्र आठवड्यामध्ये आपण गुरुवार, शुक्रवार आणि रविवार यावर जास्त लक्ष...

Read More

Posted by on मार्च 16, 2021 in जीवन प्रकाश | 0 comments

जे विश्वासू ते सध्या मूर्ख दिसतील

जॉन ब्लूम देवाची सुज्ञता ही बहुतेक मागे अवलोकन करतानाच पूर्णपणे दिसते. जेव्हा मानवाची सुज्ञता एक टूम म्हणून दिसेनाशी होते तेव्हा देवाच्या सत्याचा पर्वत स्थिर राहतो. काळ...

Read More