Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on Jun 16, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा ९.                         १ योहान २:१२-१७               स्टीफन विल्यम्स

धडा ९.    १ योहान २:१२-१७ स्टीफन विल्यम्स

  फरक तिसरा – देव आणि जग •           या जगात आपण उपयोगी पडावे अशी ज्या व्यक्तीची इच्छा असते ती व्यक्ती आपण प्रौढता धारण करावी अशी इच्छा करते. मग प्रौढता म्हणजे...

Read More

Posted by on Jun 12, 2018 in जीवन प्रकाश | 0 comments

सेवक असलेल्या नेत्याची पाच चिन्हे                            लेखक: जॉन ब्लूम

सेवक असलेल्या नेत्याची पाच चिन्हे  लेखक: जॉन ब्लूम

 ख्रिस्ती नेता हा सेवक – नेता असावा हे मत ख्रिस्ती म्हणवणारे सर्व लोक मान्य करतील. येशूने तर स्पष्टपणे म्हटले: “परराष्ट्रीयांचे राजे त्यांच्यावर प्रभुत्व करतात...

Read More

Posted by on Jun 9, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा ८.                        १ योहान २:७ – ११               स्टीफन विल्यम्स

धडा ८.   १ योहान २:७ – ११ स्टीफन विल्यम्स

                                                                                       फरक दुसरा – प्रीती व द्वेष •           प्रेम एवढे आकर्षक का असते? या जगात...

Read More

Posted by on Jun 5, 2018 in जीवन प्रकाश | 0 comments

एका न तारलेल्या ख्रिस्ती व्यक्तीची कबुली                       लेखिका: हेदर पेस

एका न तारलेल्या ख्रिस्ती व्यक्तीची कबुली लेखिका: हेदर पेस

 लहान असल्यापासून येशूच्या मागे जाणे ही कल्पना मला आवडत होती. येशूबद्दल मी लोकांना सांगण्याचा प्रयत्न करायचे. कॉलेजमध्ये मी मिशनरी होण्यासाठी अभ्यास करत होते. एका खाजगी...

Read More

Posted by on Jun 2, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

धडा ७.                       १ योहान २:३ – ६               स्टीफन विल्यम्स

धडा ७.   १ योहान २:३ – ६ स्टीफन विल्यम्स

  फरक पहिला – आज्ञापालन व आज्ञाभंग ख्रिस्ती जीवनात आज्ञापालन अतिशय महत्त्वाचे आहे. पुढील विधानावर चर्चा करा. “स्वर्गात जाण्यासाठी तुम्ही देवाचे आज्ञापालन करणे...

Read More
Page 1 of 612345...Last »