Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Nov 12, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

देव नेहमीच मेज तयार करतो                            मार्शल सीगल

देव नेहमीच मेज तयार करतो मार्शल सीगल

कदाचित देवाच्या पुरवठ्याची इतकी संथपणे स्वीकारलेली, इतकी गृहीत धरलेली, इतकी नकळत स्वीकारलेला दुसरी कोणती कृती नसेल ती म्हणजे आपले पुढचे जेवण. आज जगातील करोडो लोकांसाठी...

Read More

Posted by on Nov 5, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

गर्वाची सात मार्मिक लक्षणे                              फेबियन हार्फोर्ड

गर्वाची सात मार्मिक लक्षणे फेबियन हार्फोर्ड

गर्व तुम्हाला ठार करेल. कायमसाठी. गर्व हे असे पाप आहे की ते तुम्हाला आपल्या तारणाऱ्याकडे आक्रोश करण्यापासून दूर ठेवते. ज्यांना आपण निरोगी आहोत असे वाटते ते डॉक्टरांकडे...

Read More

Posted by on Oct 29, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

उगम शोधताना                              नील अॅन्डरसन व हयात मूर

उगम शोधताना नील अॅन्डरसन व हयात मूर

नव्या भाषेत बायबलचे भाषांतर करताना अचूक शब्द व त्या लोकगटाला समजेल अशा अर्थाचा मेळ घालताना देवाचा अद्भुत हात कसा चालवतो याचे प्रत्यक्ष वर्णन करणारी सत्यकथा. लेखक : नील...

Read More

Posted by on Oct 22, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

स्वत:वर भरवसा ठेवण्याचा मूर्खपणा                            जॉन ब्लूम

स्वत:वर भरवसा ठेवण्याचा मूर्खपणा जॉन ब्लूम

देव मानवी ज्ञानाच्या एवढा विरोधात का आहे? हे ऐका: “मी ज्ञान्यांचे ज्ञान नष्ट करीन, व बुद्धिमंतांची बुद्धी व्यर्थ करीन,” (१ करिंथ १:१९) हे लढणारे शब्द आहेत. आणि प्रेषित...

Read More

Posted by on Oct 15, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

देवाला तुमचा कमकुवतपणा हवा आहे                       वनिथा रीसनर

देवाला तुमचा कमकुवतपणा हवा आहे वनिथा रीसनर

मी शूर नाहीये. नुकतेच मी कोणाला तरी शौर्य आणि धाडस यातला फरक सांगताना ऐकले. त्याने म्हटले, शौर्य म्हणजे कठीण परिस्थितीला न भीता सामना देणे; तर धाडस म्हणजे तुम्हाला भीती...

Read More