Pages Menu
Categories Menu

Most recent articles

तुमचा देव तुमच्या समस्येपेक्षा मोठा आहे स्कॉट हबर्ड

Posted by on Sep 24, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

देवाची अभिवचने आपल्या जीवनात अनेकदा त्यांचे सामर्थ्य गमावतात कारण खुद्द देवच आमच्या डोळ्यांपुढे लहान झालेला...