Pages Menu
Categories Menu

Most recent articles

धडा १८.  १ योहान ३:१६- १८ स्टीफन विल्यम्स

Posted by on Aug 19, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

ख्रिस्ताचे प्रीतीचे उदाहरण प्रेमावर रचलेल्या कविता व गाण्यांविषयी तुम्हाला काय वाटते? त्यातून काय साध्य होते...

अजून अधिक साध्य करता आले असते अशी इच्छा तुम्ही करता का? वनिथा रिस्नर

Posted by on Aug 14, 2018 in जीवन प्रकाश | 0 comments

बाप्तिस्मा करणाऱ्या योहानाची सुरुवात महान अभिवचनाद्वारे झाली. एका देवदुताने केलेली घोषणा. देवाकडून झालेले...

तुमच्या मुलांना देवावर प्रेम करणे सोपे करा लेखक: रे ओर्टलंड

Posted by on Aug 7, 2018 in जीवन प्रकाश | 0 comments

पालकांसाठी सर्वात अधिक वापरले जात असलेले नीतिसूत्रामधले वचन म्हणजे “मुलाने ज्या मार्गात चालावे त्यात त्याला...