Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Most recent articles

उगम शोधताना लेखक : नील अॅन्डरसन व हयात मूर 

Posted by on सितम्बर 29, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

एका नव्या भाषेत बायबलचे भाषांतर करताना अचूक शब्द व त्या लोकगटाला समजेल अशा अर्थाचा मेळ घालताना देवाचा अद्भुत...

सुधारलेल्या जगाची सन्मान्य पापे टिम चॅलीस

Posted by on सितम्बर 22, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

जेरी ब्रिजेस या लेखकाने मंडळीला दिलेल्या देणग्यांमध्ये  “रिस्पेक्टेबल सिन्स” (सन्मान्य पापे) हे एक पुस्तक...

माझे कोणतेच दु:खसहन देवाला चकित करत नाही वनिथा रिस्नर

Posted by on सितम्बर 8, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

मला आता काय होणार? किती कठीण होणार आहे अजून? ही परीक्षा अजून किती काळ चालणार आहे? माझ्या काळजीच्या मध्यभागी...