Pages Menu
Categories Menu

Most recent articles

उत्तर न मिळालेल्या प्रत्येक प्रार्थनेसाठी ग्रेग मोर्स

Posted by on Aug 6, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

माझ्या धाकट्या भावाला बरे कर अशी प्रार्थना मी रोज देवाकडे केली. ऑटीझम च्या बंधनातून माझ्या भावाची सुटका...