Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Most recent articles

धडा ६.    १ योहान १:१०-२:२.     खरी शांती स्टीफन विल्यम्स

Posted by on May 26, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

  तुम्ही कधी कोणाविषयी कटुता बाळगली आहे का? कटुतेला पूर्ण विराम देण्याचा अतिशय परिणामकारक तुमचा अनुभव कोणता?...

धडा ५. १ योहान १:८-९    खरे शुद्धीकरण – स्टीफन विल्यम्स

Posted by on May 19, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

  तुम्ही कधी लोकाशी (अविश्वासीयांशी देखील) पापाविषयी बोलला आहात का? लोकांच्या पापाविषयी काही चुकीच्या...

धडा ४.  १ योहान १:५-७    खरी सहभागिता स्टीफन विल्यम्स

Posted by on May 12, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

  तुम्हाला अशा लोकांशी कधी बोलण्याचा प्रसंग आला का, जे फार मोठमोठे दावे करतात पण त्यांचे जीवन त्यांच्या...

धडा ३.  १ योहान १:४ आनंदाची पूर्णता – स्टीफन विल्यम्स

Posted by on May 5, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

  देवाला तुम्ही आनंदित राहायला हवे आहे की देवाला तुम्ही पवित्र राहायला हवे आहे? • अर्थात हा प्रश्न पेचात...

Page 2 of 1412345...10...Last »