Pages Menu
Categories Menu

Most recent articles

माझे कोणतेच दु:खसहन देवाला चकित करत नाही वनिथा रिस्नर

Posted by on Sep 8, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

मला आता काय होणार? किती कठीण होणार आहे अजून? ही परीक्षा अजून किती काळ चालणार आहे? माझ्या काळजीच्या मध्यभागी...

देव जगात क्लेश , संकटे, आपत्ती का येऊ देतो? जॉन मॅकार्थर

Posted by on Aug 25, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

जॉन मॅकार्थर यांच्या संदेशाचा क्रॉसी ऊर्टेकर यांनी केलेला संक्षिप्त अनुवाद. आपल्या बायबलचा देव पवित्र,...

जेव्हा काय करायचं हे तुम्हाला समजत नाही डेव्ह झल्गर

Posted by on Aug 18, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

संकट इतके झटकन आणि इतक्या जोराने तुमच्यावर आले की काय करावे ते तुम्हाला समजेना असे नुकतेच तुमच्यासाठी केव्हा...