Pages Menu
Categories Menu

Most recent articles

धडा ३.  १ योहान १:४ आनंदाची पूर्णता – स्टीफन विल्यम्स

Posted by on May 5, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

  देवाला तुम्ही आनंदित राहायला हवे आहे की देवाला तुम्ही पवित्र राहायला हवे आहे? • अर्थात हा प्रश्न...

धडा १    पाहणे आणि विश्वास ठेवणे   योहान १:१   – स्टीफन विल्यम्स

Posted by on Apr 21, 2018 in १ योहान , जीवन प्रकाश | 0 comments

  आपण देवाविषयी का शंका घेतो? (चर्चा करा) ▫   पाप, औदासीन्य, सहभागितेचा अभाव (इब्री ३:१२-१४). ▫  ...