Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Most recent articles

लक्ष विचलित झाल्यास तुम्हाला मोठी किंमत द्यावी लागेल

Posted by on नवम्बर 7, 2023 in जीवन प्रकाश | 0 comments

जॉन ब्लूम येशूने शुभवर्तमानात पुन्हा पुन्हा सांगितलेले वाक्य असे आहे, “कोणाला ऐकण्यास कान आहेत तर तो ऐको”...