Pages Menu
Categories Menu

Most recent articles

तुमची लाडकी पापे ठार करा – त्यांनी तुम्हाला ठार करण्यापूर्वी ग्रेग मोर्स

Posted by on Feb 4, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

“एक्स्क्यूज मी, आता जे तुम्ही म्हणालात ते परत सांगता का?” माझी खात्री होती की मी ऐकले ते चुकीचे होते....

प्रभू चांगला शेवट करण्यासाठी माझी तयारी कर जॉन ब्लूम

Posted by on Jan 21, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

“सर्वांचा काही उचित काळ म्हणून असतो; भूतलावरील प्रत्येक कार्याला समय असतो; जन्मसमय व मृत्युसमय; रोपण्याचा...

२०२० मध्ये कुठे चालता याकडे लक्ष द्या स्कॉट हबर्ड

Posted by on Jan 7, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

ख्रिस्ती जीवन हे जोराने धावण्याची छोटी शर्यत नाही. तो दहा कोटी पावलांचा प्रवास आहे. पापाच्या ओझ्यापासून दूर...