Pages Menu
Categories Menu

Most recent articles

देवाची यशस्वी प्रीती लेखक : जेरी ब्रिजेस  ( १९२९ -२०१६)

Posted by on Feb 26, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

देवाची प्रीती कधी चुकत नाही. याविषयी स्तोत्रांमध्ये भरपूर विधाने सापडतात. “परमेश्वरावर भाव ठेवणाऱ्यांभोवती...

मौल्यवान क्षण तुम्हाला ओलांडून जाऊ देत लेखक : जॉर्ज मोर्स

Posted by on Feb 12, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

आम्ही एकटेच बसलो होतो, कित्येक मैल दूरवर कोणीच  दिसत नव्हते. शिखराच्या टोकावरून पलीकडे ‘लेक सुपीरियर’ हे तळे...

लक्ष विचलित  झाल्यास तुम्हाला मोठी किंमत द्यावी लागेल लेखक: जॉन ब्लूम

Posted by on Feb 5, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

येशूने शुभवर्तमानात पुन्हा पुन्हा सांगितलेले वाक्य असे आहे, “कोणाला ऐकण्यास कान आहेत तर तो ऐको” (मार्क...