Pages Menu
Facebook
Categories Menu

फ़रवरी 2017

शांत केव्हा राहावे?….याविषयी बायबल काय म्हणते?

१. शीघ्रकोप झाल्यास शांत व्हा (नीती१४:१७). २. तुम्हाला सर्व सत्य माहीत नसल्यास शांत राहा (नीती १८:१३). ३. सर्व गोष्ट तुम्ही पडताळून घेतली नसेल तर शांत राहा (अनु.१७:६). ४. जर तुमचे शब्द कमकुवत व्यक्तीला अडखळण आणणार […]

Read More

आपल्या मुलांना शिकवण्यासाठी दहा आवश्यक धडे  

 जॉन मकआर्थर (जॉन मकआर्थर यांच्या “ब्रेव डॅड या पुस्तकातून हे दहा धडे घेतले आहेत. नीतीसूत्रे १-१० मधून घेतलेले हे धडे पालकांना आपल्या मुलामुलींना शिकवण्यास अत्यंत उपयुक्त ठरतील. जर आपण ते शिकवले नाहीत तर सैतानाला आपण […]

Read More