जून 14, 2024
Expand search form
मराठीमराठीEnglishEnglish

स्थानिक मंडळ्यांसाठी प्रशिक्षण

देवाची सुज्ञता जेरी ब्रिजेस

  देवाचे  मार्ग अनाकलनीय आहेत आपण कधी कधी देवाकडे स्पष्टीकरणाचा आग्रह धरत नाही. पण तो काय करत आहे याची आपणच कल्पना करतो. त्याच्यावर प्रेम करणाऱ्यांच्या बाबतीत प्रत्यक्षात काय घडत आहे यावर विचार केल्याशिवाय आपल्याला होत […]

Read More

चांगल्या रीतीने चहाड्या कशा कराल? कोल डाईक

लोक तुमच्या पाठीमागे तुमच्याविषयी काय बोलतात याबद्दल तुम्ही कधी  विचार करता का? कधी कधी तुम्ही जवळ असताना लोक आपसात कुजबुज करतात तेव्हा तुम्हाला अस्वस्थ वाटू लागते. आणि वाटते: मी काहीतरी केले की काय? आपले मन […]

Read More

धडा २२.   १ योहान ४: ४-६ स्टीफन विल्यम्स

  तुमचे आध्यात्मिक अन्न – कोण खात आहे? प्रत्येक पावसाळ्यात आपल्याला कॉलरा, कावीळ अशा त्या मोसमातील रोगांचा इशारा दिला जातो आणि सतर्क लोक लगेच त्याबाबत प्रतिबंधक उपायांची तजवीज करायला सुरुवात करतात. त्यात पुढील दोनपैकी एक […]

Read More

अनपेक्षित आणि गैरसोयीसाठी देवाची योजना जॉन ब्लूम

  जेव्हा लूकाने (लूक११:२-४) मधील प्रभूची प्रार्थना नमूद केली तेव्हा त्याने येशूने केलेला त्या प्रार्थनेचा उलगडाही नमूद केला. यावेळी येशूने एक जुना दाखला वापरला. तो ऐकून त्यावेळचे त्याचे  श्रोते आतल्या आत दचकले असतील: “मग त्याने […]

Read More

धडा २१.  १ योहान ४:१-३ स्टीफन विल्यम्स

तुमचे आध्यात्मिक अन्न कोण बनवत आहे? हल्ली चौरस आहाराकडे कटाक्षाने लक्ष दिले जाते. पूर्वी लोक म्हणायचे “ते स्वादिष्ट असेल, मोठ्या कंपनीचे असेल तर चांगले असलेच पाहिजे.” पण जे पदार्थ आपण आपल्या पोटात जाऊ देतो त्यांचा […]

Read More

मुलांच्या जीवनात संपूर्ण बायबल कसे आणावे?   जिमी नीडहॅम

  दोन वर्षांपूर्वी माझ्या पत्नीने एक ब्लॉग वाचला. एक आई आपल्या मुलांसोबत दररोज बायबलचा एक अध्याय वाचत होती. छोट्या मुलांसाठीच्या बायबलमधून नाही तर बायबल मधून. ते अगदी लहान असताना तिने सुरुवात केली आणि आता सर्व […]

Read More

धडा २०. १ योहान २०-२४ स्टीफन विल्यम्स

  आत्मविश्वासाने मागणे तुमच्या घनिष्ट मैत्रीत तुम्ही कधी ताणतणाव अनुभवले आहेत का? त्यावेळी तुमच्या निकटच्या व्यक्तीचे ऐकून घेणे किंवा तिच्याशी बोलणे तुम्हाला अवघड वाटले आहे का? या ताणतणावाचे कारण काय होते? ती फारकत दूर करून […]

Read More