Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on मार्च 26, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

देवावर भरवसा (तुम्ही जसे आहात त्याबद्दल)               लेखक : जेरी ब्रिजेस (१९२९-२०१६)

देवावर भरवसा (तुम्ही जसे आहात त्याबद्दल) लेखक : जेरी ब्रिजेस (१९२९-२०१६)

आपण जे आहोत ते देवानेच आपल्याला घडवले आहे. केवळ आईवडिलांच्या शरीर संबंधातून आपली निर्मिती झाली एवढी ती बाब क्षुल्लक नाही. “तू माझ्या आईच्या उदरी माझी घटना केलीस”...

Read More

Posted by on मार्च 19, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

तुमच्या कुटुंबाला पैशापेक्षा अधिक गरज आहे                        लेखक: जे हॉफेलर

तुमच्या कुटुंबाला पैशापेक्षा अधिक गरज आहे लेखक: जे हॉफेलर

जेव्हा माझ्या डॉक्टरांनी मला त्यांच्या ऑफिसमध्ये बोलावले आणि स्पष्ट केले की मला कॅन्सर झाला आहे तेव्हा प्रामाणिकपणे माझी पहिली प्रतिक्रिया होती; “ठीक आहे.” जरी हे मी...

Read More

Posted by on मार्च 12, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

त्याच्याबरोबर वृध्द होताना भिऊ नका                          लेखक : जेराड मेलीन्जर

त्याच्याबरोबर वृध्द होताना भिऊ नका लेखक : जेराड मेलीन्जर

काही वर्षांपूर्वी माझे आजी व आजोबा अजूनही आमच्या बरोबर होते तेव्हा आम्ही एका पिकनिकला गेलो. आजी पहिल्यासारखी राहिली नव्हती. विस्मरण हळूहळू कायमचे झालेले होते. ते इतके...

Read More

Posted by on मार्च 5, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

जेव्हा प्रीती हे युध्द असते                                     लेखक : ग्रेग मोर्स

जेव्हा प्रीती हे युध्द असते लेखक : ग्रेग मोर्स

जीवनातील सर्वात जिवलग मित्र आता तुमच्यासमोर शत्रू म्हणून उभा आहे (असं तुम्हाला वाटतंय). शस्त्रं उगारलेली आहेत. तप्त शब्दांची फेकाफेक होते. युद्धाची सुरवात होते. तुम्ही...

Read More