Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on अगस्त 27, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

उगम शोधताना                            नील अॅन्डरसन व हयात मूर

उगम शोधताना नील अॅन्डरसन व हयात मूर

  एका नव्या भाषेत बायबलचे भाषांतर करताना अचूक शब्द व त्या लोकगटाला समजेल अशा अर्थाचा मेळ घालताना देवाचा अद्भुत हात कसा चालवतो याचे प्रत्यक्ष वर्णन करणारी सत्यकथा....

Read More

Posted by on अगस्त 20, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

देवावरआशा ठेवण्याचे धाडस करा                           मार्क रोगॉप

देवावरआशा ठेवण्याचे धाडस करा मार्क रोगॉप

ह्या जगामध्ये आपण आक्रोश करतच जन्माला येतो. जरी आपल्या कोणालाच तो क्षण आठवत नाही तरी आपल्या मातेच्या उदरातली ते उबदार आणि सुरक्षित सीमा सोडताना आपण एक मोठा विरोध करत ते...

Read More

Posted by on अगस्त 13, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

देव एका अपरिचित गावात वाढला                             डेविड मॅथिस

देव एका अपरिचित गावात वाढला डेविड मॅथिस

जुन्या करारात नाझरेथ गावाचा कुठेच उल्लेख नाही. सर्व वंशावळ्या व ऐतिहासिक वृत्तांताचा विचार करा आणि आज तरी आपल्याला दिसते की त्यामध्ये जरी देश, भूगोल आणि जागा याबद्दल...

Read More

Posted by on अगस्त 6, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

उत्तर न मिळालेल्या प्रत्येक प्रार्थनेसाठी                         ग्रेग मोर्स

उत्तर न मिळालेल्या प्रत्येक प्रार्थनेसाठी ग्रेग मोर्स

माझ्या धाकट्या भावाला बरे कर अशी प्रार्थना मी रोज देवाकडे केली. ऑटीझम च्या बंधनातून माझ्या भावाची सुटका व्हावी म्हणून याकोबासारखा मी देवाशी झगडलो. माझे गुडघे सुजले...

Read More