Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on अक्टूबर 29, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

उगम शोधताना                              नील अॅन्डरसन व हयात मूर

उगम शोधताना नील अॅन्डरसन व हयात मूर

नव्या भाषेत बायबलचे भाषांतर करताना अचूक शब्द व त्या लोकगटाला समजेल अशा अर्थाचा मेळ घालताना देवाचा अद्भुत हात कसा चालवतो याचे प्रत्यक्ष वर्णन करणारी सत्यकथा. लेखक : नील...

Read More

Posted by on अक्टूबर 22, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

स्वत:वर भरवसा ठेवण्याचा मूर्खपणा                            जॉन ब्लूम

स्वत:वर भरवसा ठेवण्याचा मूर्खपणा जॉन ब्लूम

देव मानवी ज्ञानाच्या एवढा विरोधात का आहे? हे ऐका: “मी ज्ञान्यांचे ज्ञान नष्ट करीन, व बुद्धिमंतांची बुद्धी व्यर्थ करीन,” (१ करिंथ १:१९) हे लढणारे शब्द आहेत. आणि प्रेषित...

Read More

Posted by on अक्टूबर 15, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

देवाला तुमचा कमकुवतपणा हवा आहे                       वनिथा रीसनर

देवाला तुमचा कमकुवतपणा हवा आहे वनिथा रीसनर

मी शूर नाहीये. नुकतेच मी कोणाला तरी शौर्य आणि धाडस यातला फरक सांगताना ऐकले. त्याने म्हटले, शौर्य म्हणजे कठीण परिस्थितीला न भीता सामना देणे; तर धाडस म्हणजे तुम्हाला भीती...

Read More

Posted by on अक्टूबर 8, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

माझा पुनर्जन्म नक्की झाला आहे का?                        विल्यम फार्ली

माझा पुनर्जन्म नक्की झाला आहे का? विल्यम फार्ली

आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे की जी व्यक्ती माझा पुनर्जन्म झाला आहे असा दावा करते ती ख्रिस्ताची खरीखुरी अनुयायी असते. लाईफ वे रिसर्च या संस्थेने २०१७ मध्ये एक सर्वेक्षण...

Read More

Posted by on अक्टूबर 1, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

उगम शोधताना                              नील अॅन्डरसन व हयात मूर

उगम शोधताना लेखक : नील अॅन्डरसन व हयात मूर 

नव्या भाषेत बायबलचे भाषांतर करताना अचूक शब्द व त्या लोकगटाला समजेल अशा अर्थाचा मेळ घालताना देवाचा अद्भुत हात कसा चालवतो याचे प्रत्यक्ष वर्णन करणारी सत्यकथा.   उगम...

Read More