Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Nov 26, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

उगम शोधताना                        लेखक : नील अॅन्डरसन व हयात मूर

उगम शोधताना लेखक : नील अॅन्डरसन व हयात मूर

एका नव्या भाषेत बायबलचे भाषांतर करताना अचूक शब्द व त्या लोकगटाला समजेल अशा अर्थाचा मेळ घालताना देवाचा अद्भुत हात कसा चालवतो याचे प्रत्यक्ष वर्णन करणारी सत्यकथा. अनुवाद...

Read More

Posted by on Nov 19, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

चर्चला जाण्याची पाच अयोग्य कारणे                          ग्रेग मोर्स

चर्चला जाण्याची पाच अयोग्य कारणे ग्रेग मोर्स

एक पाळक मला ठाऊक आहेत, छताला कोणता रंग द्यायचा यावरून त्यांच्या मंडळीची दुफळी झाली. जर रंग कोणता द्यायचा यावरून मंडळी दुभागते तर कोणीही प्रश्न विचारेल: चर्चला जायचं तरी...

Read More

Posted by on Nov 12, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

देव नेहमीच मेज तयार करतो                            मार्शल सीगल

देव नेहमीच मेज तयार करतो मार्शल सीगल

कदाचित देवाच्या पुरवठ्याची इतकी संथपणे स्वीकारलेली, इतकी गृहीत धरलेली, इतकी नकळत स्वीकारलेला दुसरी कोणती कृती नसेल ती म्हणजे आपले पुढचे जेवण. आज जगातील करोडो लोकांसाठी...

Read More

Posted by on Nov 5, 2019 in जीवन प्रकाश | 0 comments

गर्वाची सात मार्मिक लक्षणे                              फेबियन हार्फोर्ड

गर्वाची सात मार्मिक लक्षणे फेबियन हार्फोर्ड

गर्व तुम्हाला ठार करेल. कायमसाठी. गर्व हे असे पाप आहे की ते तुम्हाला आपल्या तारणाऱ्याकडे आक्रोश करण्यापासून दूर ठेवते. ज्यांना आपण निरोगी आहोत असे वाटते ते डॉक्टरांकडे...

Read More