Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Sep 29, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

उगम शोधताना                         लेखक : नील अॅन्डरसन व हयात मूर 

उगम शोधताना लेखक : नील अॅन्डरसन व हयात मूर 

एका नव्या भाषेत बायबलचे भाषांतर करताना अचूक शब्द व त्या लोकगटाला समजेल अशा अर्थाचा मेळ घालताना देवाचा अद्भुत हात कसा चालवतो याचे प्रत्यक्ष वर्णन करणारी सत्यकथा. अनुवाद...

Read More

Posted by on Sep 22, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

सुधारलेल्या जगाची सन्मान्य पापे                             टिम चॅलीस

सुधारलेल्या जगाची सन्मान्य पापे टिम चॅलीस

जेरी ब्रिजेस या लेखकाने मंडळीला दिलेल्या देणग्यांमध्ये  “रिस्पेक्टेबल सिन्स” (सन्मान्य पापे) हे एक पुस्तक आहे. ही पापे म्हणजे बायबल त्यांना पाप मानत असले तरी ख्रिस्ती...

Read More

Posted by on Sep 15, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

आत्म्याचे फळ लेखांक २                              स्टीफन विल्यम्स

आत्म्याचे फळ लेखांक २ स्टीफन विल्यम्स

प्रीती आता आत्म्याच्या  फळातील एका  पैलूवर विचार करू या. प्रीती. ख्रिस्तावर विचार केल्याने आपल्याला प्रीतीकडे कसे नेले जाते? त्यासाठी १ योहान ४:७-११ ही वचने पाहू या....

Read More

Posted by on Sep 8, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

माझे कोणतेच दु:खसहन देवाला चकित करत नाही               वनिथा रिस्नर

माझे कोणतेच दु:खसहन देवाला चकित करत नाही वनिथा रिस्नर

मला आता काय होणार? किती कठीण होणार आहे अजून? ही परीक्षा अजून किती काळ चालणार आहे? माझ्या काळजीच्या मध्यभागी हे प्रश्न बहुधा येत राहतात. मला खात्री हवी असते की ही समस्या...

Read More

Posted by on Sep 1, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

उगम शोधताना                      लेखक : नील अॅन्डरसन व हयात मूर 

उगम शोधताना लेखक : नील अॅन्डरसन व हयात मूर 

  एका नव्या भाषेत बायबलचे भाषांतर करताना अचूक शब्द व त्या लोकगटाला समजेल अशा अर्थाचा मेळ घालताना देवाचा अद्भुत हात कसा चालवतो याचे प्रत्यक्ष वर्णन करणारी सत्यकथा....

Read More