Pages Menu
Facebook
Categories Menu

नवम्बर 2020

माझ्या पापाचा अनंतकालिक पारितोषिकावर परिणाम होतो का?

जॉन पायपर ब्रॅंडनचा प्रश्न-  बायबलमध्ये स्वर्गात मुगुटांची पारितोषिके मिळतील असे लिहिले आहे. येणाऱ्या जीवनात मला  खूप आनंद हवा आहे. पण या जीवनात मला वाटते की मी सतत पाप करतो. आणि प्रत्येक वेळेला मी पाप केले […]

Read More

सामान्य भक्तीचे शांत सामर्थ्य

स्कॉट हबर्ड ख्रिस्ती या नात्याने आपल्याला फक्त बायबल वाचण्यातच रस नसतो. जे वाचतो ते आपल्याला भावले जावे, त्याने आपल्याला प्रेरणा द्यावी व आपल्याला बदलून टाकावे अशी आपली इच्छा असते. आपण लवकर उठून शास्त्रलेखांच्या पानावरून केवळ […]

Read More

एक प्रसिध्द आणि विसरलेली प्रीती

मार्शल सीगल पौलाच्या पत्रामध्ये दखल घेण्यासारख्या एका सुंदर विवाहाकडे बऱ्याच जणांचे लक्षही जात नाही. ह्या विवाहाने पौलाचे ह्रदय काबीज केले असावे. तो लिहितो, “ख्रिस्त येशूमध्ये माझे सहकारी प्रिस्क व अक्‍विला ह्यांना सलाम सांगा; त्यांनी माझ्या […]

Read More

आत्म्याचे फळ – शांती

सॅमी विल्यम्स आपल्यामध्ये संघर्ष कोणकोणत्या गोष्टींवरून होतात? नातेसंबंध, जमीन, पैसा, खाणेपिणे, पार्किंग.इ.देवाला त्याच्या लोकांमध्ये झालेला बेबनाव आवडत नाही. जीवन तर संघर्षानी भरलेले आहे. आणि हे पापाचे लक्षण आहे. या सर्वामध्ये आपल्याला ऐक्य कसे मिळेल?ऐक्य हे […]

Read More