Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on नवम्बर 24, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

माझ्या पापाचा अनंतकालिक पारितोषिकावर परिणाम होतो का?

माझ्या पापाचा अनंतकालिक पारितोषिकावर परिणाम होतो का?

जॉन पायपर Beautiful Beam of light and the clouds ब्रॅंडनचा प्रश्न-  बायबलमध्ये स्वर्गात मुगुटांची पारितोषिके मिळतील असे लिहिले आहे. येणाऱ्या जीवनात मला  खूप...

Read More

Posted by on नवम्बर 17, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

सामान्य भक्तीचे शांत सामर्थ्य

स्कॉट हबर्ड ख्रिस्ती या नात्याने आपल्याला फक्त बायबल वाचण्यातच रस नसतो. जे वाचतो ते आपल्याला भावले जावे, त्याने आपल्याला प्रेरणा द्यावी व आपल्याला बदलून टाकावे अशी आपली...

Read More

Posted by on नवम्बर 10, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

एक प्रसिध्द आणि विसरलेली प्रीती

एक प्रसिध्द आणि विसरलेली प्रीती

मार्शल सीगल पौलाच्या पत्रामध्ये दखल घेण्यासारख्या एका सुंदर विवाहाकडे बऱ्याच जणांचे लक्षही जात नाही. ह्या विवाहाने पौलाचे ह्रदय काबीज केले असावे. तो लिहितो, “ख्रिस्त...

Read More

Posted by on नवम्बर 3, 2020 in जीवन प्रकाश | 0 comments

आत्म्याचे फळ – शांती

सॅमी विल्यम्स आपल्यामध्ये संघर्ष कोणकोणत्या गोष्टींवरून होतात? नातेसंबंध, जमीन, पैसा, खाणेपिणे, पार्किंग.इ.देवाला त्याच्या लोकांमध्ये झालेला बेबनाव आवडत नाही. जीवन तर...

Read More