Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on सितम्बर 21, 2021 in जीवन प्रकाश | 0 comments

इतरांचे भले चिंता

इतरांचे भले चिंता

ग्रेग मोर्स माझ्या पत्नीवर त्या पापाचा परिणाम पाहीपर्यंत मला ते दिसतही नव्हते. इतकी उत्साही, बालसदृश, तडफदार, असणारी ती आता सहजतेने विनोद करेना, तिचे हास्य मावळले. ती...

Read More

Posted by on सितम्बर 14, 2021 in जीवन प्रकाश | 0 comments

काहीही होवो

काहीही होवो

डेविड मॅथीस सुमारे २५०० वर्षांपूर्वी हळूहळू पुढे सरकणारी एक आपत्ती प्राचीन जगतात पसरू लागली. एका देशातून दुसर्‍या देशात भीतीदायक वेगाने ती पुढे सरकू लागली. पर्ल हार्बर,...

Read More