Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on फरवरी 15, 2022 in जीवन प्रकाश | 0 comments

आपण अधिक चांगल्या  नगराकडे पाहतो

आपण अधिक चांगल्या नगराकडे पाहतो

डेविड मॅथिस गेल्या दोन वर्षांत आपल्या अनेक आशांना आव्हान दिले गेले. वारंवार होणारी टाळेबंदी, सामाजिक अस्थिरता, वाढत्या गुन्हेगाऱ्या, न्यायासाठी पुकार या सर्वांमध्ये...

Read More

Posted by on फरवरी 8, 2022 in जीवन प्रकाश | 0 comments

पवित्रतेची सुरुवात येशूच्या जवळीकतेमधून होते

पवित्रतेची सुरुवात येशूच्या जवळीकतेमधून होते

स्कॉट हबर्ड पापाशी झगडा करताना, विश्वासासाठी युद्ध करतांना कधीकधी मला वाटते की पवित्रतेचा पाठलाग काही समीकरणानी  मिळाला असता तर! [क्ष मिनिटांचे बायबल वाचन] + [य...

Read More

Posted by on फरवरी 1, 2022 in जीवन प्रकाश | 0 comments

नातेसंबंधातील बहुतेक संघर्ष कसे सोडवावेत

नातेसंबंधातील बहुतेक संघर्ष कसे सोडवावेत

लेखक:  जॉन ब्लूम आपल्यामधला आनंद हिरावून घेणाऱ्या, भावनांवर हक्क दाखवणाऱ्या, मन विचलित करणाऱ्या गोष्टींमध्ये सर्वात प्रथम क्रमांक लागेल नातेसंबंधातील...

Read More