Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on दिसम्बर 27, 2022 in जीवन प्रकाश | 0 comments

देवाचे गौरव येशू

देवाचे गौरव येशू

जॉन मकआर्थर “परमेश्वराचे गौरव प्रकट होईल” (यशया ४०:५), हा ख्रिस्तजन्माचा संदेश आहे. येशूचा जन्म हा यशयाच्या अभिवचनानुसार देवाच्या गौरवाचे प्रकटीकरण आहे....

Read More

Posted by on दिसम्बर 20, 2022 in जीवन प्रकाश | 0 comments

देवाचे गौरव येशू

गुंडाळलेला  देव – सामान्य बाळ

डेविड मॅथीस “आणि तुम्हांला खूण ही की, बाळंत्याने गुंडाळलेले व गव्हाणीत ठेवलेले एक बालक तुम्हांला आढळेल” (लूक २:१२). गुंडाळणे म्हणजे काय हे मी बाप होईपर्यंत मला ठाऊक...

Read More

Posted by on दिसम्बर 13, 2022 in जीवन प्रकाश | 0 comments

देवाचे गौरव येशू

आपण ख्रिस्तजयंतीच्या भावनांसाठी धडपडतो

मॅट चँडलर पुन्हा एकदा या ख्रिस्तजन्मदिनी युद्ध सुरू होणार. नाताळ सुखाचा जावो म्हणायचे की मेरी ख्रिसमस? पण खर्‍या विश्वासीयांसाठी खरे आव्हान यापेक्षा अगदी पूर्ण निराळे...

Read More

Posted by on दिसम्बर 6, 2022 in जीवन प्रकाश | 0 comments

देवाचे गौरव येशू

तुमच्या मुलांना तुम्ही कोणत्या झाडाबद्दल सांगणार?

पॉल ट्रीप उजेडण्यापूर्वी जेव्हा आम्ही अंधारात बसायचो तेव्हाचे ते क्षण माझ्या कुटुंबाला खूप आवडायचे. दरवर्षी माझी मुले माझ्यामागे लागायची की आपण ते कधी करणार? ...

Read More