Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted by on जुलाई 25, 2023 in जीवन प्रकाश | 0 comments

देव आपले विचार वाचू शकतो का?

देव आपले विचार वाचू शकतो का?

जॉन पायपर जोन चा प्रश्न पास्टर जॉन देव आपले विचार वाचू शकतो का? उत्तर याचे उत्तर एका शब्दात ‘होय’ असे आहे, पण यापेक्षा महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या उत्तराचे परिणाम काय...

Read More

Posted by on जुलाई 18, 2023 in जीवन प्रकाश | 0 comments

पक्षांपासून सावध राहा

पक्षांपासून सावध राहा

ग्रेग मोर्स दर रविवारी सकाळी ते आमच्यामध्ये येतात. काळजीपूर्वक ऐकले तर त्यांचे पंख फडफडणे तुम्हाला ऐकू येईल. गाण्याचा आवाज बंद होतो , पाळक पुलपिटवर येतात. पुस्तक उघडले...

Read More

Posted by on जुलाई 11, 2023 in जीवन प्रकाश | 0 comments

आपल्या जीवनकाळात येशू पुन्हा येईल का?

आपल्या जीवनकाळात येशू पुन्हा येईल का?

लेखक: स्टीफन विटमर येशूच्या काळापासून लोक दावा करत आहेत की अखेरच्या दिवसातील घटना त्यांच्या स्वत:च्या दिवसातच होणार. १९व्या शतकात विल्यम मिलर नावाच्या एका बायबल...

Read More

Posted by on जुलाई 4, 2023 in जीवन प्रकाश | 0 comments

ख्रिस्त तुमचा प्रभू आहे का?

ख्रिस्त तुमचा प्रभू आहे का?

 ए डब्ल्यू पिंक यांनी दिलेला सुवार्ता संदेश   ख्रिस्त तुमचा “तारणारा” आहे का? हा प्रश्न आम्ही विचारत नाही. पण तो खरोखर तुमचा प्रभू आहे का? जर...

Read More